aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 2e Advent | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
Epifanie, 4 januari 2015
Jesaja 60,1-6
Inleiding
De vrouwe die Sion blijkt te zijn wordt toegesproken
Vertaling
1Sta op, word verlicht1
want je licht is gekomen
de heerlijkheid van JHWH straalt over je op.
2Want zie, duisternis bedekt [nog]2 de aarde
donkerheid de volken
maar over jou straalt JHWH
zijn heerlijkheid wordt over jou zichtbaar.
3Naties gaan naar je licht
koningen naar je stralende schijnsel
4Hef je ogen op naar rondom en zie:
Zij allen verzamelen zich, ze komen naar je toe
je zonen, uit de verte komen ze aan
en je dochters worden op de heup getorst.3
5Dan zul je het zien en glanzen
van [vreugde]schrik zwelt je hart
want zeegedruis4 overrompelt je:
een leger van naties, ze komen naar je toe.
6Een vloed van kamelen overdekt je [land]
Dromedarisveulens uit Midian en Efa.
Allen komen ze uit Saba
goud en wierook dragen ze aan.
De lofprijzingen voor JHWH proclameren ze.
Noten
1'schitteren' [NBV] betekent iets anders.
2yiqtol-vorm, vgl. Buber.
3'-m-n . verzorgen, vertroetelen. De naties die komen in vs 3, blijken hier zelf ballingen te brengen. Q-b-ts: verzamelen spec. van de ballingen, vgl. bv. Jes. 43: 5 etc.
4zee van volken: vgl Gen. 17,4 vv.
Afdrukken | vertaling door kad | bij Epifanie
Laatste wijziging 26 Oct 2014 16:45:58
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Jes. 60,1-11 [OT] , Jes. 60,1-6 [OT] Sta op, word verlicht, Jes. 60,1-22 [OT] , Jes. 60,1-11 [OT] de vrouwe die Sion blijkt te zijn, wordt toegesproken, Jes. 60,1-11 [OT] , Jes. 60,1-11 [OT] , Jes. 60,1-11 [OT] , Jes. 60,1-6 [OT] , Jes. 60,1-6 [OT] , Jes. 60,1-11 [OT] , Jes. 60,1-6 [OT] , Jes. 60,1-11 [OT] , Jes. 60,1-6 [OT] de vrouwe die Sion blijkt te zijn wordt toegesproken, Jes. 60,1-11 [OT] , Jes. 60,1-11 [OT] de vrouwe die Sion blijkt te zijn wordt toegesproken, Jes. 60,1-6 [OT] , Jes. 60,1-6 [Luthers leesrooster] , Jes. 60,1-6 [OT] , Jes. 60,1-22 [OT] , Jes. 60,1-6 [OT] , Jes. 60,1-11 [OT]

Epifanie - wit
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Ef. 3,1-12 [Epistel]
Jes. 60,1-6 [OT]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 3 online; Bezoekers : vandaag: 677; Colofon