aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 7e na Epifanie | Leesrooster | M
Rubrieken
d Nieuws
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
laatste 20 wijzigingen
Deut. 5,6-21 De tien woorden
Est. 7,1-10 Tweede feestmaal van Ester
Est. 6,1-11 Mordechai versus Haman
Est. 5,1-15 Esters waagstuk. Haar eerste feestmaal.
De DM-Stichting
Verslagen
d Links
Onderzoek
Hoe kan ik ...
Jeremia 31,15-17
15Zo zegt JHWH:
Een stem wordt in Rama gehoord
een klacht, een bitter geween:
Rachel wenend over haar kinderen
weigert troost te zoeken over haar kinderen:
ze zijn weg!
16Zo zegt JHWH:
Weerhoud je stem van geween
en je ogen van tranen;
er is loon voor je arbeid1
— uitspraak van JHWH
zij zullen terugkeren uit vijandelijk land;2
17en er is hoop voor je toekomst
— uitspraak van JHWH —:
de kinderen3 zullen naar hun gebied4 terugkeren.
Noten
1Lastige uitdrukking. Pe`ula komt meestal parallel aan sachar voor (zo ...) en betekent dan eveneens `loon´; als `menselijke arbeid´ volgens HALOT alleen nog ... Ongeveer `loon naar werken´.
2Vanwege het ontbrekende lidwoord niet `het´ land (vgl. Naardense Bijbel).
3De Naardense bijbel doet hier iets vreemds, vertaalt banim met `zonen-en-dochters´, wat op zich wel kan maar dan ook consequent, `eendere woorden eender´ naar het eigen adagium. Nu lijkt het alsof er een ander woord staat dan in vs. 13.
4Gebied´ klinkt een beetje koel en kadasterachtig, maar `land´ wil ik reserveren voor ´eretz en `grond´ voor ´adama.

Afdrukken | vertaling door joepdubbink | bij Onschuldige Kinderen
Laatste wijziging 6 Oct 2017 11:16:57
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Deze site heeft 255 leden, waarvan 0 online; Bezoekers: vandaag: 550; Colofon