aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 3e v.d. herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
Onschuldige Kinderen, 28 december 2014
Jeremia 31,15-17
Vertaling
15Zo zegt JHWH:
Een stem wordt in Rama gehoord
een klacht, een bitter geween:
Rachel wenend over haar kinderen
weigert troost te zoeken over haar kinderen:
ze zijn weg!
16Zo zegt JHWH:
Weerhoud je stem van geween
en je ogen van tranen;
er is loon voor je arbeid1
— uitspraak van JHWH
zij zullen terugkeren uit vijandelijk land;2
17en er is hoop voor je toekomst
— uitspraak van JHWH —:
de kinderen3 zullen naar hun gebied4 terugkeren.
Noten
1Lastige uitdrukking. Pe`ula komt meestal parallel aan sachar voor (zo ...) en betekent dan eveneens `loon´; als `menselijke arbeid´ volgens HALOT alleen nog ... Ongeveer `loon naar werken´.
2Vanwege het ontbrekende lidwoord niet `het´ land (vgl. Naardense Bijbel).
3De Naardense bijbel doet hier iets vreemds, vertaalt banim met `zonen-en-dochters´, wat op zich wel kan maar dan ook consequent, `eendere woorden eender´ naar het eigen adagium. Nu lijkt het alsof er een ander woord staat dan in vs. 13.
4Gebied´ klinkt een beetje koel en kadasterachtig, maar `land´ wil ik reserveren voor ´eretz en `grond´ voor ´adama.
Afdrukken | vertaling door joepdubbink | bij Onschuldige Kinderen
Laatste wijziging 6 Oct 2017 11:16:57
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.

Onschuldige Kinderen - wit
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Luc. 2,33-40 [Evangelie]
Jer. 31,15-17 [OT]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 1 online; Bezoekers : vandaag: 148; Colofon