aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 2e v.d. herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
3e na Epifanie, 25 januari 2015
Kolossenzen 2,1-5
Vertaling
1Want ik wil dat jullie weten
wat voor strijd ik heb
voor jullie en voor hen in Laodicea
en voor de velen die mijn aangezicht
niet in werkelijkheid1 gezien hebben,
2opdat hun harten getroost worden
en zij samengebracht worden in liefde
en tot alle rijkdom van het volle inzicht,
tot het erkennen van het geheimenis van God, Christus,
3in wie alle verborgen schatten van wijsheid en kennis zijn.
4Dit zeg ik
opdat niemand jullie met schijnlogica omver zal praten,
5want al ben ik naar het vlees afwezig,
naar de geest ben ik bij jullie,
en ik ben verheugd als ik kijk naar de orde bij jullie
en de vastheid van jullie vertrouwen2 op Christus.
Noten
1lett. 'in het vlees
2πίστις liever vertalen met 'vertrouwen' dan met 'geloof'. Het gaat om de vraag: op wie stel je je vertrouwen?
Afdrukken | vertaling door Machteld | bij 3e na Epifanie
Laatste wijziging 16 Dec 2020 19:53:49
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.

3e na Epifanie - groen
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Kol. 1,24-29 [Epistel]
Kol. 2,1-5 [Epistel]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 1 online; Bezoekers : vandaag: 1869; Colofon