aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 1e van de Herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
3e na Epifanie, 25 januari 2015
Kolossenzen 1,24-29
Vertaling
24Nu verheug ik mij
over wat ik lijd terwille van jullie
en wat ontbreekt aan de verdrukkingen van Christus
vul ik in mijn vlees aan voor zijn lichaam,
dat is de gemeente,
25waarvan ik dienaar geworden ben
naar de opdracht van God, die mij gegeven is
om jullie te vervullen met het woord van God,
26het geheimenis dat verborgen was
voor de eeuwen en de geslachten
maar dat nu aan zijn heiligen is verschenen,
27aan wie God bekend wilde maken
wat de rijkdom is van de glorie1 van dit geheimenis onder de volkeren,
dat is Christus onder jullie,
de hoop op glorie.
28Hem verkondigen wij
wanneer wij ieder mens op het hart drukken2
en ieder mens onderrichten in alle wijsheid,
opdat wij ieder mens kunnen neerzetten
als volmaakt3 in Christus.
29Hiervoor zwoeg ik en strijd ik
naar de werkzaamheid van hem
die in mij werkt met kracht.
Noten
1of: heerlijkheid. Het Griekse δόξα is verwant aan כָּבֹוד in het Hbr. en heeft als 'heerlijkheid ook zijn plaats in het 'Onze Vader' gevonden
2of: vermanen
3τέλειος vgl. het Hebreeuwse תָּמִים, volmaakt, in de zin van: uit een stuk, ongeschonden
Afdrukken | vertaling door Machteld | bij 3e na Epifanie
Laatste wijziging 16 Dec 2020 19:47:43
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Kol. 1,24-29 [Epistel]

3e na Epifanie - groen
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Kol. 1,24-29 [Epistel]
Kol. 2,1-5 [Epistel]

Deze site heeft 234 leden, waarvan 3 online; Bezoekers : vandaag: 222; Colofon