aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 1e van de Herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
1e na Epifanie, 11 januari 2015
Marcus 1,1-13
Inleiding
Begin van het evangelie van Jezus.
In de beschrijving van Marcus.
Vertaling
1Begin van het evangelie1 van Jezus Christus.
2Zoals geschreven staat door de profeet Jesaja —
´zie, ik zend mijn bode2
voor je aangezicht uit,
die je weg bereiden zal.
3De stem van een die uitroept in de woestijn:
bereidt de weg van de Heer
maakt recht zijn paden!´3
4— geschiedt het dat Johannes de Doper
in de woestijn
een doop van inkeer4 verkondigt5
tot vergeving van zonden.
5Ze liepen naar hem uit,
heel de landsteek Judea
en de inwoners van Jeruzalem, allemaal;
en ze werden door hem ondergedompeld6
in de rivier de Jordaan,
terwijl ze hun zonden bekenden7 .
6En hij, Johannes, was:
gekleed in kameelhaar
met een leren gordel om zijn heupen
sprinkhanen en wilde honing etende.
7En hij verkondigde en zei:
na mij komt hij die sterker is dan ik,
ik ben niet goed genoeg om te bukken
en de riemen van zijn schoeisel los te maken.
8Ik heb u gedoopt met water
maar hij zal u dopen met de heilige Geest
9En het geschiedt in die dagen
dat Jezus uit Nazareth in Galilea komt
en dat hij werd ondergedompeld8
in de Jordaan door Johannes.
10En tegelijk,
als hij opstijgt uit het water,
ziet hij de hemelen scheuren
en de geest net zoals een duif op hem neerdalen.
11En een stem geschiedt uit de hemelen:
jij bent mijn zoon, de geliefde,
in jou heb ik welbehagen.
12En tegelijk drijft de Geest hem uit,
de woestijn in.
13Hij is in de woestijn geweest,
veertig dagen lang,
beproefd9 door de Satan;
hij was bij de (wilde) dieren
en de engelen dienden hem.
Noten
1Mooi is de vertaling in de Naardense Bijbel: “blijde aankondiging”.
2ἄγγελος wordt vaak vertaald als ´engel´ (164 van de 175 keer dat het woord er staat), een enkele maal als ´bode´. In de geciteerde tekst uit Maleachi 3,1 staat het Hebreeuwse מַלְאָךְ , dat dezelfde dubbele vertalingsmogelijkheid heeft. αγγελος is in LXX er de vertaling voor.
3zie Maleachi 3:1 en Jesaja 40,3.
4μετάνοια, inkeer, heeft ook de betekenis van bekering.
5Het griekse woord κηρύσσω is proclameren, ´belangrijk nieuws luid en duidelijk bekend maken´, zoals een heraut dat doet; afkondigen, verkondigen. Het is echt geen oproep (zo NBV), eerder een verstrekte opdracht.
6Onvoltooid verleden tijd, passieve vorm.
7ἐξομολογέω heeft als betekenissen: toegeven, bekennen, belijden. Er staat een contemporain participium in het Grieks, daarom de vertaling met ´terwijl´.
8net zo´n ovt, passieve vorm als in vers 5.
9πειράζω: beproeven, uittesten, uitproberen,  verleiden, verzoeken
Afdrukken | vertaling door Kees Meijer | bij 1e na Epifanie
Laatste wijziging 8 Oct 2020 20:01:06
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Mar. 1,1-11 [Evangelie] Toen gebeurde het..., Mar. 1,12-15 [Evangelie] , Mar. 1,12-15 [Evangelie] , Mar. 1,12-15 [Evangelie] , Mar. 1,1-11 [Evangelie] , Mar. 1,9-15 [Evangelie]
Exegeses: Mar. 1,1-45 [Commentaar] Berg en Zee bij Marcus

1e na Epifanie - groen
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Mar. 1,1-13 [Evangelie]
Jes. 55,1-11 [OT]

Deze site heeft 234 leden, waarvan 3 online; Bezoekers : vandaag: 242; Colofon