aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 9e van de zomer | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
Onschuldige Kinderen, 28 december 2014
Lucas 2,33-40
Vertaling
33 En zijn vader en moeder waren verbaasd
   over wat gezegd werd over hem

34 en Simeon zegende hen
   en zei tot Maria zijn moeder:
zie, deze is gelegd tot val en opstanding
van velen in Israël
en tot teken dat weersproken wordt

35en door uw eigen ziel zal een zwaard gaan  
opdat uit vele harten
de overleggingen aan de dag komen

36 Ook was daar Anna, een profetes,
   dochter van Phanuël, uit de stam Aser;
   zij was voortgeschreden in veelheid van dagen,
   had met haar man 7 jaren geleefd na haar maagdschap,

37 en zij was weduwe, ongeveer 84 jaar,
   die niet week uit de tempel,
   [God] dienend in vasten en bidden,
   nacht en dag

38 en op dat uur kwam zij erbij staan,
   op haar beurt God belijdend,
   en zij sprak over hem tot allen
   die Jeruzalems verlossing verwachtten.

39 En toen zij alles hadden beëindigd
   naar de wet van de Heer,
   keerden zij terug naar Galilea,
   naar hun stad Nazareth

40 Het kindje groeide op
   en werd flink en vol wijsheid,
   en Gods genade was op hem.
Afdrukken | vertaling door Klaas Eldering | bij Onschuldige Kinderen
Laatste wijziging 6 Oct 2017 10:54:36
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Luc. 2,33-40 [Evangelie] De profetes Anna, Luc. 2,33-40 [Evangelie] , Luc. 2,33-40 [Evangelie] , Luc. 2,33-40 [Evangelie] Oud ontmoet jong, Luc. 2,33-40 [Evangelie] , Luc. 2,22-40 [Evangelie] In de Tempel, Luc. 2,33-40 [Epistel]
Exegeses: Luc. 2,33-40 [Commentaar] Simeon en Hanna

Onschuldige Kinderen - wit
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Luc. 2,33-40 [Evangelie]
Jer. 31,15-17 [OT]

Deze site heeft 249 leden, waarvan 0 online; Bezoekers : vandaag: 76; Colofon