aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 1e van de Herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
Kerstdag, 25 december 2014
Johannes 1,1-14
Opdat allen door hem gaan geloven
Vertaling
1/2  In beginsel was het woord er
en het woord was bij God
en het woord was God.
Het was in beginsel bij God.
3Hierdoor is alles geworden
en buiten dit is niets geworden wat geworden is.
4/5  In hem was leven
en het leven was het licht van de mensen
en het licht scheen in de duisternis
en de duisternis begreep het niet1 .
6Het gebeurde dat een mens van God gezonden werd,
zijn naam: Johannes.
7Hij kwam tot een getuigenis
om te getuigen van het licht,
opdat allen door hem gaan geloven.
8Hij was het licht niet,
opdat hij zou getuigen van het licht.
9Het ware licht was
dat wat ieder mens beschijnt door in de wereld te komen.
10Hij2 was in de wereld
en de wereld is door hem geworden,
maar de wereld kende hem niet.
11Hij kwam tot die hem eigen waren,
maar die hem eigen waren ontvingen hem niet.
12Maar wie hem ontvingen,
aan hen gaf hij zeggenschap om kinderen van God te worden,
aan wie geloven in zijn naam.
13Niet uit de wil van vlees en bloed,
niet uit de wil van een man,
maar uit God zijn ze verwekt3 .
14En het woord werd vlees
en kwam bij ons wonen
en wij aanschouwden zijn heerlijkheid,
zijn heerlijkheid als enig kind van de vader.
Het was vol van goedheid en waarheid.
Noten
1in analogie met vers 10 heb ik voor de vertaling 'begrepen' gekozen en niet voor 'gegrepen' of 'in haar macht gekregen'.
2i.p.v. 'Hij' kan het onderwerp in deze verzen ook 'Het' zijn, verwijzend naar het woord/het licht.
3'verwekt', dus niet 'geboren', zie Breukelman, Bijbelse Theologie 2 p.55-57
Afdrukken | vertaling door fcderonde | bij Kerstdag
Laatste wijziging 21 May 2015 10:13:56
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Joh. 1,1-14 [Evangelie] Gods principe, Joh. 1,1-14 [Evangelie] Proloog, Joh. 1,1-14 [Evangelie] , Joh. 1,1-14 [Evangelie] , Joh. 1,1-14 [Evangelie] Gods principe, Joh. 1,1-14 [Evangelie] in principe, Joh. 1,1-14 [Evangelie] , Joh. 1,1-18 [Evangelie]

Kerstdag - wit
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Joh. 1,1-14 [Evangelie]
Jes. 52,7-10 [OT]

Deze site heeft 234 leden, waarvan 3 online; Bezoekers : vandaag: 239; Colofon