aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 3e v.d. herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
2e van de Advent, 7 december 2014
Johannes 1,19-28
Vertaling
19Dit is het getuigenis van Johannes,
toen de Joden uit Jeruzalem priesters en levieten naar hem toe stuurden
om hem te vragen:
Wie bent u?
20Hij betuigde, ontkende niet, maar betuigde:
Ik ben de messias niet.
21Zij vroegen hem:
Wie dan?
Bent u Elia?
Hij zegt:
Die ben ik niet.
De profeet, bent u die dan?
Hij antwoordde:
nee.
22Toen zeiden zei:
Wie bent U?
Want wij moeten antwoord geven aan (hen) die ons zenden.
Wat zegt u over u zelf?
23Hij zei:
`Ik ben de stem van een roepende in de woestijn:
`maakt recht de weg van de heer',
zoals de profeet Jesaja heeft gesproken.
24Ook waren er die door de Farizeeën gestuurd waren.
25Die vroegen hem:
`Wat doopt u dan wanneer u de messias niet bent?
En ook Elia niet, noch de profeet?'
26Johannes antwoordde hen:
ik doop met water,
midden onder u staat hij van wie u niet weet,
27die achter mij aan komt,
wiens schoenriem ik niet waardig ben los te maken.
28Deze dingen gebeurden in Bethanië,
aan de overkant van de Jordaan,
waar Johannes doopte.
Afdrukken | vertaling door jaap goorhuis | bij 2e van de Advent
Laatste wijziging 6 Oct 2017 11:16:57
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Joh. 1,19-28 [Evangelie] , Joh. 1,19-28 [Evangelie] , Joh. 1,19-34 [Evangelie]

2e van de Advent - paars
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Joh. 1,19-28 [Evangelie]
Jes. 40,1-11 [OT]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 1 online; Bezoekers : vandaag: 1941; Colofon