aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 2e Advent | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
3e van de Advent, 14 december 2014
Johannes 3,22-30
De vraag over de reiniging
Inleiding
Als Johannes, maar ook Jezus de mensen die naar hen toe komen dopen, rijst er onder de leerlingen van Johannes een vraag over de reiniging, die zij in verband brengen met de doop. Johannes verwijst naar een bruiloft, een feest dat wordt voorbereid en waar de stem van de naderende bruidegom blijdschap geeft aan de vriend van de bruidegom.
Vertaling
22Daarna gingen Jezus en zijn leerlingen naar het land van Judea
        en hij verbleef daar met hen
        en hij doopte.
23Maar ook Johannes was aan het dopen
        in Enon — bronnen — bij Salim,
        omdat daar vele wateren waren;
        men begaf zich daarheen en liet zich dopen.
24Want Johannes was nog niet in de gevangenis geworpen.
25Zo gebeurde het dat een vraag rees
        vanuit de leerlingen van Johannes met een Jood
        over de reiniging.
26Ze kwamen tot Johannes en zeiden tot hem:
`Rabbi, hij die met u was aan de overkant van de Jordaan,
                van wie u getuigenis hebt gegeven,
                zie, hij doopt
                en allen komen tot hem.´
27Johannes  antwoordde en zei:
`Een mens kan niets ontvangen,
tenzij het hem is gegeven geworden
                uit de hemel.
28Jullie zelf zijn mijn getuigen,
dat ik gezegd heb, dat ik de Christus niet ben,
alleen maar dat ik voor hem heen uitgezonden ben.´
29Wie de bruid heeft, is de bruidegom;
maar de vriend van de bruidegom
die staat en hem hoort,
verblijdt zich met blijdschap
                over de stem van de bruidegom.
                Zo is nu mijn blijdschap vervuld.1
30Hij moet wassen, maar ik minder worden.´
Noten
1vergelijk Jes. 30:29-30
Afdrukken | vertaling door Gerda | bij 3e van de Advent
Laatste wijziging 6 Oct 2017 11:16:57
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Joh. 3,22-30 [Evangelie] , Joh. 3,22-36 [Evangelie]

3e van de Advent - paars of rozerood
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Joh. 3,22-30 [Evangelie]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 3 online; Bezoekers : vandaag: 829; Colofon