aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 1e na Trinitatis | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
1e van de Advent, 30 november 2014
Marcus 13,24-37
Inleiding
Wees waakzaam, te allen tijde!
Vertaling
24maar in die dagen
na de verdrukking
zal de zon verduisterd worden
en de maan haar glans niet geven1
25en de sterren zullen uit de hemel vallen
en de krachten in de hemelen zullen wankelen2
26en dan zullen ze zien
de zoon van de mens
die komt op de wolken3
met grote kracht en heerlijkheid4
27en dan zal hij engelen uitzenden
en zijn uitverkorenen verzamelen
uit de vier windstreken
van het uiterste van de aarde tot aan
het uiterste van de hemel.5

28Leert van de vijgenboom de gelijkenis:
wanneer haar hout zacht wordt
en de bladeren doet uitbotten,
dan weet je dat de zomer nabij is.
29Zo ook jullie,
wanneer je die dingen ziet gebeuren
dan weet je, dat het nabij is, voor de deur staat.
30Waarachtig, ik zeg jullie
dat deze generatie niet voorbij zal gaan
voordat dit alles is gebeurd.
31De hemel en de aarde zullen voorbijgaan
maar mijn woorden zullen niet voorbijgaan.
32Over die dag of het uur weet niemand iets,
noch de engelen in de hemel,
noch de zoon,
alleen de vader.

33Let op, blijf wakker;
want jullie weten niet wanneer de tijd daar is.
34Zoals een mens die op reis gaat
en zijn huis achterlaat
en zijn dienaren de volmacht geeft,
aan ieder zijn eigen werk
en aan de deurwachter draagt hij op
om te waken.
35Waakt dan,
want jullie weten niet
wanneer de heer des huizes komen zal,
laat, of om middernacht,
bij het hanengekraai of vroeg in de morgen,
36opdat hij niet, als hij plotseling komt,
jullie slapend zal vinden.6
37Wat ik aan jullie zeg, zeg ik aan allen:
Waakt!
Noten
1zie Jes. 13:10
2zie Jes. 34:4
3zie Dan. 7:13
4δύναμις en δόξα, kracht en heerlijkheid, zoals ook in de bede die we kennen uit  Mat. 6:13!
5zie ook Deut. 30:4
6een vooruitwijzing naar Mar. 14:32-42?
Afdrukken | vertaling door Machteld | bij 1e van de Advent
Laatste wijziging 15 Feb 2021 14:24:55
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Mar. 13,24-37 [Evangelie] , Mar. 13,14-27 [Evangelie] De gruwel der verwoesting, Mar. 13,24-37 [Evangelie] , Mar. 13,14-27 [Evangelie] , Mar. 13,24-37 [Evangelie] , Mar. 13,14-27 [Evangelie] , Mar. 13,24-37 [Evangelie] Bijna zomer..., Mar. 13,24-37 [Evangelie] Waak!, Mar. 13,14-27 [Evangelie] in die dagen...

1e van de Advent - paars
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Mar. 13,24-37 [Evangelie]

Deze site heeft 233 leden, waarvan 2 online; Bezoekers : vandaag: 974; Colofon