aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 6e van de herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
7e van de herfst, 2 november 2014
Matteüs 25,1-13
Wat is dwaasheid?
Vertaling
1Dan zal het koninkrijk van de hemelen vergeleken worden met 10 meisjes,
die met medeneming van hun lampen
eropuit gingen voor de ontmoeting1 met de bruidegom.
2Vijf van hen waren dom2 en vijf verstandig.
3Want de domme meisjes hadden wel de lampen meegenomen,
maar er geen olie bij gedaan.
4De verstandige meisjes deden olie in de kruiken met de lampen.
5Toen de bruidegom  verlaat3 was,
raakten allen vermoeid en vielen in slaap.
6Midden in de nacht4 klonk er een schreeuw:
Zie de bruidegom,
ga eropuit om hem te ontmoeten.
7Toen werden alle meisjes gewekt
en zij deden hun lampen aan5 .
8— En de domme zeiden tegen de verstandige:
Geef ons van jullie olie,
want onze lampen doven.6
9En de verstandige meisjes antwoordden:
Nooit zal er genoeg zijn voor ons en jullie.
Ga liever naar de handelaren
en koop7 voor jullie zelf.
10Toen ze weg waren om te kopen,
arriveerde de bruidegom
en toen gingen zij die klaar stonden met hem naar de bruiloft
en de deur werd gesloten8 .
11Later komen9 de andere meisjes zeggen:
Heer, heer, doe open voor ons.
12En hij antwoordde:
Werkelijk, ik ken jullie niet10 .
13Wees dus waakzaam,
omdat jullie de dag en het uur niet kennen.
Noten
1ὑπάντησις In 1Thes. 4,17 staat het verwante woord ἀπάντησις. Het duidt op de escorte waarmee een eregast wordt onthaald.
2De tegenstelling tussen μωρός (dom) en φρόνιμος (verstandig) komt eerder bij Matteüs aan de orde in de gelijkenis van de wijze en de dwaze bouwer (7.24-29) en verder in 1Kor. 1-4, maar is daar paradoxaal.
3het werkwoord  χρονίζω (te laat komen) wordt even hiervoor (Mat. 24,48) in de mond gelegd van de slechte slaaf.
4middernacht, zie Mar. 13.35
5κοσμέω heeft een esthetische lading: `mooi maken, doen stralen´
6Vgl. Spr. 13:9 en Job 18:5
7In Lucas 17:28 en  19.45, alsmede in Op. 13:17 hebben de werkwoorden verkopen (πωλέω) en ἀγοράζω (kopen) een ongunstige beketenis.
8In Lucas 12,35-40 is de thematiek (waakzaamheid) en het woordgebruik overeenkomstig, echter daar komt de heer terug van een bruiloft en is hij degene die naar binnen wil.
9Een opvallende overgang naar het praesens.
10Vgl. Lucas 13:27: „Ik weet niet waar u vandaan komt”
Afdrukken | Vertaler onbekend | bij 7e van de herfst
Laatste wijziging 6 Nov 2020 16:26:40
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Mat. 25,1-13 [Evangelie] Het koninkrijk der hemelen , Mat. 25,13-30 [Evangelie] de talenten, Mat. 25,1-13 [Luthers leesrooster] , Mat. 25,1-13 [Evangelie] , Mat. 25,13-30 [Evangelie]

7e van de herfst - groen
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Mat. 25,1-13 [Evangelie]

Deze site heeft 247 leden, waarvan 0 online; Bezoekers : vandaag: 58; Colofon