aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 2e v.d. herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
5e van de herfst, 19 oktober 2014
Matteüs 22,15-22
Vertaling
15Toen gingen de Farizeeën heen en overlegden
hoe zij hem met een woord in de val konden lokken.
16Zij zonden hun leerlingen naar hem
met de Herodianen, zeggend:
Meester, wij weten dat u waarachtig bent
en dat u de weg van God in waarachtigheid onderricht
en dat u zich van niemand iets aantrekt,
want u ziet mensen niet naar de ogen.
17Zeg ons nu wat u vindt:
Bestaat het de keizer belasting te betalen, of niet?
18Jezus bemerkte hun laagheid en zei:
Wat stellen jullie mij op de proef, huichelaars?
19Toon mij de belastingmunt.
En zij brachten hem een denarie.
20Hij zegt tot hen:
Van wie is dit beeld en het opschrift?
21Ze zeggen hem:
Van de keizer.
Dan zegt hij tot hen:
Geef wat van de keizer is terug aan de keizer,
en wat van God is, aan God.
22Toen ze dat hoorden, verwonderden zij zich
en lieten hem en gingen weg.
Afdrukken | vertaling door Klaas Eldering | bij 5e van de herfst
Laatste wijziging 6 Oct 2017 11:02:37
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Mat. 22,15-22 [Evangelie] , Mat. 22,15-22 [Evangelie] Keizer en God, Mat. 22,15-22 [Luthers leesrooster] , Mat. 22,15-22 [Evangelie]

5e van de herfst - groen
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Jes. 45,1-7 [OT]
Gen. 18,1-15 [OT-alt]
Mat. 22,15-22 [Evangelie]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 1 online; Bezoekers : vandaag: 1905; Colofon