aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 3e Zondag van Advent | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
4e van de herfst, 12 oktober 2014
Matteüs 22,1-14
Inleiding
Een bruiloft voor de zoon..
Vertaling
1En antwoordend,
sprak Jezus opnieuw tot hen in gelijkenissen:
2Het koninkrijk der hemelen is gelijk een mens,
die als koning,
een bruiloft aanrichtte voor zijn zoon.
3En hij zond zijn knechten uit
om de geroepenen tot de bruiloft te roepen,
en zij wilden niet komen.
4Opnieuw zond hij andere knechten uit, zeggend:
spreek tot de geroepenen:
´Zie, mijn (middag)maaltijd is gereed,
mijn stieren en het gemeste vee is geslacht
en alles is gereed.
5Kom tot de bruiloft !´
Maar zij vonden het niet de moeite waard    
en gingen weg,
deze naar zijn eigen akker en die naar zijn handel.
6De overige grepen zijn knechten,
die zij mishandelden en doodden.
7De koning evenwel werd toornig,
hij zond zijn leger,
bracht de moordenaars om
en stak hun stad in brand.

8Dan zegt hij tot zijn knechten.
de bruiloft is wel gereed,
maar de geroepenen waren het niet waard.
9Ga dan heen naar de kruispunten van de wegen
en roep ze, zoveel als jullie er vinden, tot de bruiloft.
10Die knechten gingen uit naar de wegen
en brachten allen die zij vonden bijeen,
bozen zowel als goeden.
En de bruiloftszaal vulde zich met aanliggenden.

11Toen de koning binnenkwam,
om zij die aanlagen te beschouwen,
zag hij daar een mens,
die niet gekleed was in een bruiloftskleed.
12Hij zegt hem:
beste man, hoe ben jij hier binnengekomen,
zonder een bruiloftskleed te dragen ?
En hij verstomde.
13Toen zei de koning tot de dienaren:
Aan handen en voeten gebonden, gooi hem er uit,
in de buitenste duisternis,
waar zal gekerm zijn en tandengeknars.
14Want velen zijn geroepenen, weinigen echter uitverkorenen  !    
Afdrukken | vertaling door leenderonde | bij 4e van de herfst
Laatste wijziging 6 Oct 2017 11:02:37
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Mat. 22,1-14 [Evangelie] , Mat. 22,1-14 [Evangelie] , Mat. 22,1-14 [Luthers leesrooster] , Mat. 22,1-14 [Luthers leesrooster]

4e van de herfst - groen
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Gen. 16,1-16 [OT-alt]
Mat. 22,1-14 [Evangelie]

Deze site heeft 232 leden, waarvan 1 online; Bezoekers : vandaag: 910; Colofon