aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 2e Advent | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
10e van de herfst Eeuwigheidszondag, 22 november 2020
Daniël 12,1-4
Vertaling
1In die tijd zal Michaël gaan staan, de grote vorst
die de zonen van je volk bijstaat;1
— het zal een tijd van benauwdheid zijn
zoals er niet geweest is sinds er een natie bestaat tot aan die tijd.
In die tijd zal je volk ontkomen
ieder die gevonden wordt [als] opgeschreven in het boek.2
2Velen van wie slapen in het aardstof zullen ontwaken
sommigen tot eeuwig3 leven,
anderen tot schande, tot eeuwige verschrikking.4
3De verstandigen zullen schitteren als de schittering van het uitspansel
en zij die velen5 tot rechtvaardigheid brachten6
[zullen stralen] als de sterren, voor eeuwig en altijd.
4En jij, Daniël, verberg deze woorden
en verzegel dit boek
tot de tijd van het einde;
velen zullen er naspeuring naar doen7
en de kennis (ervan8 ) zal zich vermeerderen.
Noten
1Zo Naardense Bijbel. Let op herhaald עמד; ook mogelijk is `stáán voor´ (Piet van Midden).
2Vgl. Op. 20:12-15.
3Vgl. Buber `in Weltdauer´, niet de abstracte wiskundige eindeloosheid, maar eerder `aeon´.
4Alleen nog Jes. 66:24, ook al een tekst vol verschrikking.
5Lett. `de velen´. Het lidwoord kan een verwijzing zijn naar eerder genoemde velen, zoals die in vs. 2, wellicht zou je `die velen´ kunnen vertalen.
6Of `op het rechte spoor brengen´ (Piet van Midden).
7Of negatiever, zwerven dolen (vgl. HAL). Willibrord: `verdwalen´.
8De tekst is hier duister en wellicht corrupt. De LXX lijkt met ἀδικίας‚ een andere tekst te hebben en leest vermoedelijk הרע, kwaad, in plaats van דַּעַת, kennis (zie BHS), zo Willibrord: `het kwaad zal toenemen´. Bij handhaven van de MT moet een object aangevuld worden.
Afdrukken | vertaling door joepdubbink | bij 10e van de herfst Eeuwigheidszondag
Laatste wijziging 14 Oct 2020 07:17:56
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Dan. 12,1-4 [OT] , Dan. 12,1-3 [OT-alt] , Dan. 12,1-4 [OT]

10e van de herfst Eeuwigheidszondag - groen
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Dan. 12,1-4 [OT]
Mat. 24,13-35 [Evangelie]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 3 online; Bezoekers : vandaag: 493; Colofon