aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 2e v.d. herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
5e van de herfst, 19 oktober 2014
Genesis 18,1-15
Vertaling
1Jhwh liet zich aan hem zien bij de terebinten van Mamre,
terwijl hij bij de opening van de tent zat
tijdens de hitte van de dag.
2Hij sloeg zijn ogen op en zag,
daar stonden drie mannen voor hem;
en toen hij het zag, liep hij hun snel tegemoet
vanuit de opening van de tent
en boog zich ter aarde neer.
3Hij zei:
Mijn heer,
indien ik genade heb gevonden in uw ogen,
ga dan niet voorbij aan uw knecht.
4Laat er toch een beetje water gebracht worden
en wast uw voeten
en rust uit onder de boom.
5Dan pak ik een stuk brood
om uw hart te versterken,
daarna kunt u verder trekken,
want daartoe bent u toch voorbij uw knecht gekomen;1
en zij zeiden:
Doe zoals u gezegd hebt.
6En Abraham haastte zich naar de tent naar Sara,
en zei:
Haast je,
kneed drie maten fijn meel en maak broden.
7 Daarna snelde Abraham naar het vee
en nam een mals, goed kalfje,
gaf het aan de jongen,
die zich haastte om het klaar te maken.
8Toen nam hij boter en melk
en het kalf dat hij klaargemaakt had,
zette het hun voor,
en hij zette zich bij hen neer onder de boom  
terwijl zij aten.
9En zij zeiden tot hem:
Waar is Sara, uw vrouw?
en hij zei:
Daar, in de tent.
10En hij zei:
Ik zal zeker terugkeren tot u
om deze tijd volgend jaar,
dan heeft Sara uw vrouw een zoon.
en Sara hoorde het in de opening van de tent achter hem.
11Abraham en Sara nu waren oud,
zij waren op jaren2 gekomen,
het ging Sara niet meer naar de wijze der vrouwen.-
12Dus Sara lachte in haar binnenste,
terwijl ze dacht:
Zou ik, nu ik verwelkt ben
en mijn heer oud is nog wellust hebben?
13En Jhwh zei tot Abraham:
Waarom dit lachen van Sara, zeggend:
Zal ik werkelijk baren nu ik oud ben?
14Zou voor Jhwh iets te wonderlijk zijn?
Op de afgesproken tijd keer ik tot u terug,
om deze tijd volgend jaar,
dan zal Sara een zoon hebben.
15Maar Sara verheimelijkte het en zei:
Ik heb niet gelachen, want zij vreesde.
Maar hij zei:
Ja!3 Je hebt wel gelachen!  
Noten
1Abraham doelt hier op het gastrecht; de verteller daarentegen grijpt hiermee vooruit naar het andere doel van deze ontmoeting, dat vanaf vs. 9 verhaald wordt.
2 יֹום betekent hier `jaar´, HALAT s.v. 6e.
3Karel Deurloo: een voorbeeld dat de vertaling van lo= met 'ja' in het Nederlands beter klinkt.
Afdrukken | vertaling door pieterlugtigheid | bij 5e van de herfst
Laatste wijziging 6 Oct 2017 11:16:57
NB: Conversie van Windows-1251 naar UTF-8.
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Gen. 18,1-15 [OT-alt]

5e van de herfst - groen
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Jes. 45,1-7 [OT]
Gen. 18,1-15 [OT-alt]
Mat. 22,15-22 [Evangelie]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 1 online; Bezoekers : vandaag: 2035; Colofon