aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 3e v.d. herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
Palmpasen, 1 april 2007
Jesaja 50,4-7
Gehoorzaam en niet beschaamd
Vertaling
4Mijn Heer JHWH1 heeft mij een tong gegeven als van leerlingen
opdat ik weet hoe ik de vermoeide kan opbeuren.2
– Hij wekt een woord –3
Morgen aan morgen wekt hij mij het oor4
om te horen zoals leerlingen [doen].

5Mijn Heer JHWH heeft mij het oor geopend
en ik, ik heb mij niet verzet
ik ben niet teruggedeinsd.
6Mijn rug heb ik gegeven aan wie mij sloegen
mijn kaken aan wie [mijn baardhaar] uitrukten
mijn gezicht heb ik niet verborgen
voor schandelijke bespuwing.5

7Mijn Heer JHWH helpt mij
daarom ben ik niet te schande geworden
daarom heb ik mijn gezicht keihard gemaakt
wetend dat ik niet beschaamd zal staan.
8Nabij is hij die mij rechtvaardigt.
Wie wil met mij een rechtsgeding voeren?
Laten wij dan samen aantreden!
Wie heeft een rechtszaak tegen mij?
Laat hij tot mij naderen!

9Zie, Mijn Heer JHWH helpt mij.
Wie is het dan die mij schuldig zal verklaren?
Zie, zij allen vergaan als een gewaad:
de mot zal hen verteren!
Noten
1 Mijn Heer JHWH: telkens opening van de secties.
2 la'oet  is een notoir probleem, meestal via emendatie ( l-'-') verklaard als 'geschikt spreken' of 'ondersteunen'. De NBV heeft 'opbeuren' en dat is in het verband bevredigend. Het woord leerling is in de NBV helaas weg vertaald (toespeling op Jes. 8,16? Zo Buber. Maar vgl. ook 54,13 en de context van het verbum in 40,14 en 48,17).
3 – Hij wekt een woord –: wellicht een verklarende glosse.
4 Hij wekt het oor: namelijk daar waar niemand gehoor geeft, 50,2.
5 Schandelijke bejegening en bespuwing: als hendiadys vertaald, vgl. NBG '51.
Afdrukken | vertaling door kad | bij Palmpasen
Laatste wijziging 8 Feb 2007 20:44:50
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Jes. 50,4-7 [OT] , Jes. 50,4-7 [OT] , Jes. 50,4-7 [OT] , Jes. 50,4-7 [OT] Gehoorzaam en niet beschaamd, Jes. 50,4-7 [OT] , Jes. 50,4-7 [OT] , Jes. 50,4-7 [OT] , Jes. 50,4-7 [OT] , Jes. 50,4-7 [OT] , Jes. 50,4-7 [OT] , Jes. 50,4-7 [OT] , Jes. 50,4-7 [OT] , Jes. 50,4-7 [OT] , Jes. 50,4-7 [OT] , Jes. 50,4-7 [OT-alt] , Jes. 50,4-7 [OT]

Palmpasen - rood en paars
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Jes. 50,4-7 [OT]
Luc. 19,28-40 [Evangelie]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 1 online; Bezoekers : vandaag: 51; Colofon