aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 3e van de Advent | Leesrooster | M
Rubrieken
d Nieuws
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
laatste 20 wijzigingen
Joh. 1,1-14 Gods principe
De DM-Stichting
Verslagen
d Links
Onderzoek
Hoe kan ik ...
Deuteronomium 10,12-21 Vermaning tot dankbare gehoorzaamheid
12Welnu, Israël,
wat [anders] vraagt JHWH je god van je1
dan ontzag te hebben voor JHWH je god,
te gaan op al zijn wegen
hem lief te hebben
en JHWH je god te dienen
met heel je hart en met heel je ziel,
13de geboden van JHWH in acht te nemen
en zijn inzettingen
die ik je vandaag gebied,
opdat het je goed gaat.
14Zie, van JHWH je god
is de hemel en de hemel der hemelen,
de aarde en al wat daarop is;
15alleen jullie vaderen is JHWH toegenegen geweest,
door hen lief te hebben,
hij heeft hen verkozen, met hun zaad na hen,
jullie, uit alle volkeren
zoals [blijkt] op deze dag.
16Jullie moeten [dan] de voorhuid van jullie hart besnijden
en niet langer halsstarrig zijn,
17want JHWH jullie god
hij is de god der goden en de heer der heren,
de grote god, sterke, ontzagwekkende god
die niet partijdig2 is
en geen [zogenaamd3 ] geschenk aanneemt,
18die recht doet aan wees en weduwe
en de vreemdeling liefheeft
door hem voedsel4 en kleding te geven;
19hebben jullie dan ook de vreemdeling lief
want vreemdelingen zijn jullie geweest in het land Egypte.
20JHWH je god,
voor hem zul je ontzag hebben en hem zul je dienen
hem zul je aanhangen
en bij zijn naam zul je zweren.
21hij is je psalm en hij is je god
die bij jou deze grote en ontzagwekkende dingen heeft gedaan
die je met eigen ogen hebt gezien.
Noten
1Vgl. vooral Mi. 6,8!
2Lett. die het aangezicht niet opheft.
3Zogenaamd, omdat het woord de bijbetekenis heeft van "omkoopsom"; vgl. Ex. 23,8 Deut. 27,25 1 Sam. 8,3 Jes. 1,23 5,23 33,15 enz. Met dank aan Evert v.d. Berg.
4Lett. brood, maar dat geeft in het Nederlands de associatie '(slechts) droog brood', en dat is niet bedoeld.

Afdrukken | vertaling door joepdubbink | bij Zevende zondag van de Zomer
Laatste wijziging 6 Oct 2017 10:54:36
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Deut. 10,12-21 , Deut. 10,12-21 , Deut. 10,12-21 , Deut. 10,12-21
Deze site heeft 255 leden, waarvan 1 online; Bezoekers: vandaag: 197; Colofon