aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 2e Advent | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
, 30 november 1999
1 Petrus 2,1-10
Vertaling
1 Petrus 2,1-10

1Als je afgelegd hebt alle slechtheid,
        alle bedrog en huichelarij en afgunst
        en alle kwaadsprekerij

2zullen jullie als pasgeboren kinderen
verlangen naar de onvervalste melk van het woord, [1]
opdat je daardoor mag toenemen
richting je redding,

3als je [tenminste] geproefd hebt
dat de Heer barmhartig is.

4Kom tot de levende steen,
door mensen afgekeurd
maar bij God als kostbaar geselecteerd;

5laat ook jezelf als levende stenen
in de bouw gebruiken — een geestelijk huis —
tot een heilig priesterschap,
om geestelijke offers te brengen
die God welgevallig zijn door Jezus Christus.

6Daarom staat er in een Schriftwoord:
zie, ik plaats in Sion
een kostbare, geselecteerde hoeksteen;
wie daarop vertrouwt, [2]
zal niet worden beschaamd.

7Voor jullie die erop vertrouwen
is dus dit kostbare;
maar voor wie er niet op vertrouwen:
de steen die de bouwlieden afgekeurd hadden,
is een hoeksteen geworden —

8een steen van aanstoot
en een rots van ergernis;
wie zich niet laten overtuigen door het woord, [3]
stoten zich eraan;
daartoe waren ze ook gesteld.

9Maar jullie zijn een geselecteerde generatie,
een koninklijk priesterschap,
een heilige natie,
een volk dat bewaard werd
om de deugden te verkondigen van Hem,
die jullie heeft weggeroepen uit het duister
tot zijn wonderbaar licht:

10jullie: eens niet zijn volk,
nu volk van God;
eens zonder ontferming,
nu delend in zijn ontferming.


1. logikon = redelijk, of: van het woord
2. pisteuoo = geloven; vertrouwen. Hier gaat het om vertrouwen hebben in de hoeksteen
3. van peithoo = overtuigen, overreden
Afdrukken | vertaling door Klaas Eldering | bij
Laatste wijziging 6 Oct 2017 11:14:41
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: 1Petr. 2,1-10 [Epistel] , 1Petr. 2,1-3 [Epistel] , 1Petr. 2,1-10 [Epistel] , 1Petr. 2,1-10 [Epistel]

-
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Zach. 14,1-21 [OT]
Est. 9,1-1 [OT-alt]
Luc. 13,1-9 [Evangelie]
Hand. 20,13-38 [Evangelie]
Luc. 15,1-10 [Evangelie]
Luc. 15,1-10 [Evangelie]
Luc. 19,41-48 [Evangelie]
Luc. 19,41-48 [Evangelie]
Luc. 2,21 [Evangelie]
Luc. 12,35-40 [Evangelie]
Luc. 12,35-40 [Evangelie]
Luc. 2,21-21 [Evangelie]
Ex. 10,1-27 [OT]
Mat. 21,1-11 [Evangelie]
Mat. 10,34-42 [Evangelie]
Mat. 10,34-42 [Evangelie]
Mat. 10,34-42 [Evangelie]
Ex. 8,12-28 [OT]
Ex. 9,1-29 [OT]
Ex. 14,15-31 [OT]
Zach. 9,9-13 [Commentaar]
Jes. 55,6-13 [OT]
1Petr. 2,1-10 [Epistel]
Ex. 4,18-26 [OT]
1Sam. 16,1-23 [OT-alt]
2sam. 15,1-12 [OT-alt]
Ex. 6,6-20 [OT]
Ex. 6,6-20 [OT]
Jer. 23,1-6 [OT]
Ex. 4,18-26 [OT]
Ex. 2,1-10 [OT]
Mat. 5,1-12 [Commentaar]
Ex. 5,1-23 []
Ex. 5,1-23 [OT]
Joh. 16,16-24 [Commentaar]
Jes. 43,18-25 [Commentaar]
Num. 11,24-29 [OT]
Mi. 5,1-14 [Commentaar]
Gal. 4,1-7 [Epistel]
Luc. 1,24-25 [Evangelie]
Zach. 8,1-6 [OT]
Zach. 8,18-23 [OT]
Ex. 3,1-14 [OT]
2Kon. 2,1-18 [OT-alt]
Zach. 10,3-12 []
Ex. 2,11-24 [OT]
Jes. 1 [OT]
Ex. 12,1-51 [OT]
Ex. 13,1-16 [OT]
Ex. 14 [OT]
Luc. 11,32-40 [Evangelie]
Luc. 17,11-19 [Evangelie]
Ex. 21,1-11 [OT]
Ex. 21,12-25 [OT]
Ex. 22,1-30 [OT]
Ex. 8,27-27 [OT]
Joh. 6,1-15 [Commentaar]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 3 online; Bezoekers : vandaag: 696; Colofon