aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | Septuagesima | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
3e van de herfst, 5 oktober 2014
Matteüs 21,33-43
Vertaling
33Een andere gelijkenis, luister!
Een landheer plantte een wijngaard aan,
zette er een schutting omheen,
groef er een perskuip in uit,
en bouwde een toren.
Toen vertrouwde hij die toe aan landarbeiders
en ging op reis.
34Toen de tijd van de vruchten genaderd was
zond hij zijn slaven naar de landarbeiders
om zijn vruchten in ontvangst te nemen.
35De landarbeiders ontvingen zijn slaven:
de ene sloegen zij,
de andere doodden ze,
de derde stenigden ze.
36Opnieuw zond hij andere slaven,
meer dan de eersten,
maar zij deden het zelfde met hen.
37Ten laatse zond hij zijn zoon naar hen toe
en zei: mijn zoon zullen ze wel ontzien.
38De landarbeiders zagen de zoon en zeiden tegen elkaar:
dat is de erfgenaam!
Kom, laten we hem doden
dan hebben wij zijn erfdeel!
39Zij grepen hem,
gooiden hem de wijngaard uit
en doodden hem.
40Wanneer nu de heer van de wijngaard komt,
wat zal hij dan doen met die landarbeiders?
41Zij zeggen hem: hij zal deze kwaadstichters een kwaad einde bezorgen
en de wijngaard zal hij geven aan andere landarbeiders,
die hem de vruchten zullen geven te rechter tijd.
42Zegt Jezus tegen hen:
Hebt gij nooit in de Schriften gelezen:
de steen die de bouwers hebben afgekeurd
juist die is geworden tot hoeksteen?
Van Godswege is dat gebeurd
en het is wonderbaarlijk in onze ogen.
43Daarom zeg ik u: het koninkrijk van God zal van u afgenomen worden
en het zal gegeven worden aan een volk dat de vruchten daarvan opbrengt.
Afdrukken | vertaling door jaap goorhuis | bij 3e van de herfst
Laatste wijziging 6 Oct 2017 11:02:37
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Mat. 21,33-46 [Evangelie] , Mat. 21,33-43 [Evangelie] , Mat. 21,33-43 [Evangelie] de pachters, Mat. 21,33-46 [Luthers leesrooster]

3e van de herfst - groen
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Mat. 21,33-43 [Evangelie]
Jes. 5,1-7 [OT]
Gen. 13,1-18 [OT-alt]

Deze site heeft 233 leden, waarvan 1 online; Bezoekers : vandaag: 79; Colofon