aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 1e van de Herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
1e van de herfst, 21 september 2014
Matteüs 20,1-16
Het koninkrijk der hemelen en de vrijheid om goed te doen
Inleiding
De vrijheid om goed te doen strookt niet altijd met onze verwachtingen en onze rekensommen, met datgene wat wij gepast vinden. Het staat de huismeester, de landheer vrij om uit te gaan wanneer hij dat wil.
Vertaling
1Want het koninkrijk der hemelen
lijkt op een mens, een huismeester,
welke `s ochtends vroeg uitgaat
om arbeiders te huren
voor zijn wijngaard.
2Akkoord gegaan met de arbeiders
voor een dinar per dag,
stuurt hij hen naar zijn wijngaard.
3Als hij uitgaat rond het derde uur
ziet hij anderen die op de markt stonden, zonder werk.
4Hij zegt tot hen:
gaat ook gij naar de wijngaard
en wat rechtvaardig is, zal ik jullie geven.
5Ook zij gaan heen.
Weer gaat hij uit,
rond het zesde en het negende uur
en doet evenzo.
6Rond het elfde uur gaat hij uit,
vindt anderen die daar gestaan hebben
en zegt tot hen:
waarom stonden jullie hier de hele dag, zonder werk?
7Zij antwoorden hem:
omdat niemand ons huurt.
Hij zegt tot hen:
gaat ook gij naar de wijngaard.
8Bij het vallen van de avond
zegt de heer van de wijngaard tot zijn opzichter:
Roep de arbeiders
en betaal hun het loon uit
te beginnen met de laatsten tot aan de eersten.
9Als degenen van het elfde uur komen
ontvangt iedereen een dinar.
10Als de eersten komen,
veronderstellen zij
dat zij meer zullen ontvangen;
en ook zij ontvangen elk een dinar.
11Bij de ontvangst morren ze tegen de landheer
12ze zeggen:
Deze laatsten hebben maar één uur gewerkt
en u hebt hen gelijk gemaakt aan ons
die de last van de dag en de hitte hebben gedragen.
13Maar hij antwoordt één van hen en zegt:
Vriend, ik doe ú geen onrecht aan
bent u niet akkoord gegaan met één dinar?
14Neem het uwe en ga heen.
Ik wil deze laatste hetzelfde geven als ook aan u.
15Of staat het mij niet vrij
te doen wat ik wil met het mijne?
Of is uw oog boos omdat ik goed ben?
16Zo zullen de laatsten eersten zijn
en de eersten laatsten.
Afdrukken | vertaling door Gerda | bij 1e van de herfst
Laatste wijziging 6 Nov 2020 14:47:15
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Mat. 20,1-16 [Evangelie] De vrijheid om goed te doen strookt niet altijd met onze verwachtingen en onze rekensommen, met datgene wat wij gepast vinden. Het staat de huismeester, de landheer vrij om uit te gaan wanneer hij dat wil. , Mat. 20,1-16 [Evangelie] Laatsten en eersten, Mat. 20,1-16 [Evangelie] , Mat. 20,1-16 [Luthers leesrooster] , Mat. 20,1-16 [Evangelie] , Mat. 20,1-16 [Evangelie]

1e van de herfst - groen
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Mat. 20,1-16 [Evangelie]
Jona 3,10-10 [OT]
Gen. 11,27-32 [OT-alt]
Gen. 12,1-9 [OT-alt]

Deze site heeft 234 leden, waarvan 3 online; Bezoekers : vandaag: 224; Colofon