aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 2e v.d. herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
12e van de zomer, 7 september 2014
Matteüs 18,1-20
Eén van deze kleinen...
Vertaling
Werkvertaling van Matteus 18:1-20

1Op dat uur kwamen de leerlingen tot Jezus,
en zeiden:
Wie is dan wel de meeste in het Koninkrijk der hemelen ?
2En hij riep een kind tot zich,
stelde dat in hun midden en zei:
3Amen, ik zeg jullie,
als jullie je niet omkeren
en worden als de kinderen,
zal je het Koninkrijk der hemelen niet binnengaan.
4Ieder die zichzelf nederig maakt als dit kind,
die is de meeste in het koninkrijk der hemelen.
5En ieder die één zo´n kind ontvangt in mijn naam,
die ontvangt mij.
6maar wie één deze kleinen,
die in mij geloven,
tot een verhindering wordt,
het past zo iemand,
dat hem een molensteen om de nek gehangen
en hij in de diepte der zee verzwolgen was.
7Wee, de wereld van verhinderingen.
want onvermijdelijk komen er hinderingen,
maar wee de mens door wie de verhindering komt.
8Indien je hand of  voet je hindert,
sla die af en werp die weg !
Want het is beter tot het leven in te gaan,
terwijl je krom of kreupel bent,
dan met twee handen en voeten in het eeuwige vuur geworpen te worden.
9En indien je oog je hindert;
haal het er uit en werp het van je weg!
Want het is beter met één oog het leven in te gaan,
dan twee ogen hebbend, in het hellevuur geworpen te zijn.
10Let op, dat je niet één van deze kleinen veracht.
want ik zeg jullie,
dat hun engelen in de hemelen voortdurend het aangezicht van mijn Vader in hemelen zien.

12Hoe lijkt het jullie:
als het een zeker mens gebeurt,
dat hij honderd schapen heeft
en één van hen geraakt verdwaald,
zal hij de negenennegentig niet achterlaten op de bergen
om het verdwaalde te gaan zoeken?
13En als het gebeurt, dat hij het vindt,
amen, ik zeg jullie,
dat hij zich over deze meer verheugt,
dan over de negenennegentig die niet verdwaald waren.
14Zo is het ook voor jullie Vader in de hemelen
niet de bedoeling dat één van deze kleinen verloren zou gaan.

15Indien je broeder zondigt, ga heen,
stel het aan de orde, tussen jou en hem alleen.
Als hij naar je luistert, heb je je broeder gewonnen.
16Maar als hij niet naar je luistert,
neem nog één of twee met je,
want bij monde van twee of drie getuigen zal elke uitspraak bestaan.
17Als hij echter naar hen niet luistert,
zeg het de gemeente
en als  hij naar de gemeente niet luistert,
zal hij je zijn als de heiden en de tollenaar.
18Amen, ik zeg jullie, wat jullie op aarde binden,
zal in de hemel gebonden zijn,
en wat jullie op aarde ontbinden,
zal in de hemel ontbonden zijn.
19Opnieuw zeg ik jullie:
als twee van jullie op aarde samenstemmen,
over elke zaak, waar zij om vragen,
het zal hen van mijn Vader, die in de hemelen is, gebeuren.
20Want waar twee of drie samengekomen zijn in mijn naam,
daar ben ik in hun midden.
Afdrukken | vertaling door leenderonde | bij 12e van de zomer
Laatste wijziging 6 Nov 2020 13:45:56
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Mat. 18,1-20 [Evangelie]

12e van de zomer - groen
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Mat. 18,1-20 [Evangelie]
Ez. 33,7-11 [OT]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 1 online; Bezoekers : vandaag: 2003; Colofon