aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 10e van de zomer | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
9e van de zomer, 17 augustus 2014
Matteüs 15,21-28
"Jouw wil geschiede"
Inleiding
Een geloofsgesprek met een Kananese vrouw.
Vertaling
21En Jezus ging vandaar weg en nam de wijk naar het gebied van Tyrus en Sidon.
22En zie, een Kananese vrouw uit die streek kwam naar buiten en kreet het uit:
“Ontferm1 u over mij Heer,
zoon van David!
Mijn dochter wordt deerlijk2 door een demon bezeten.”
23Hij antwoordde haar echter met geen woord3 .
Zijn leerlingen kwamen en vroegen hem4 :
“Stuur haar weg5 , want zij krijt ons na.”
24Als antwoord6 zei hij:
“Ik ben niet gezonden dan tot7 de verloren schapen van het huis Israël.”
25Zij nu kwam en bewees hem eer8 en zei:
“Heer, help mij”.
26Hij echter antwoordde:
“Het is niet goed
het brood van de kinderen te nemen
en het de hondjes toe te werpen.”
27Maar zij zei:
“Zeker Heer,
want de hondjes eten toch al van de kruimels
die van de tafels van hun bazen vallen.”
28Toen zei Jezus ten antwoord tegen haar:
“O vrouw, groot is van u het geloof!
Geschiede9 het aan jou zoals je wilt.”
En haar dochter was genezen vanaf dat uur.
Noten
1'Eleïson kyrië' in het grieks.
2In het Grieks klinkt het kwaad wel mee, maar in het woord 'deerlijk' is de deernis van een moeder met en om haar dochter te horen.
3Willibrord: ‚Maar hij gaf haar niet eens antwoord´. NBV: ‚keurde haar geen woord waardig´ (??).
4Het 'dringend´ van de NBV lijkt mij meer inleg dan vertaling.
5Naardense Bijbel heel mooi: Maak u van haar los.
6Hoe hier het participium vertalen? ‚Antwoordend´?
7De meeste vertalingen parafraseren: ‚Ik ben slechts (uit)gezonden tot…´. Maar op die manier verdwijnt het scherpe “niet” uit de grondtekst, gericht tegen de buiten-landers.
8Met evenveel recht te vertalen als: viel/knielde voor hem neer.
9Er staat een imperatieve vorm van de passieve aoristus in het Grieks. Hoe dat goed te vertalen? Maar deze specifieke vorm komt bij Mattheus als enige evangelist (5x) voor, oa. in 6, 10: het Onze Vader
Afdrukken | vertaling door Kees Meijer | bij 9e van de zomer
Laatste wijziging 8 Oct 2017 12:20:27
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Mat. 15,21-28 [Evangelie] , Mat. 15,21-31 [Evangelie] , Mat. 15,21-28 [Luthers leesrooster]

9e van de zomer - groen
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Mat. 15,21-28 [Evangelie]
Jes. 56,1-8 [OT]

Deze site heeft 249 leden, waarvan 0 online; Bezoekers : vandaag: 53; Colofon