aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 1e van de Herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
7e van de zomer, 3 augustus 2014
Matteüs 14,13-21
Het rouwmaal in de wildernis
Inleiding
Als Jezus hoort dat zijn neef, Johannes de Doper, is omgebracht, zoekt Hij de afzondering. Ook de menigten die er van hebben gehoord (dat Jezus' neef is vermoord? dat Jezus per schip is vertrokken?)volgen hem te voet over land.
Vertaling
13Als Jezus dat1 hoort,
wijkt hij vandaar per schip uit naar een woeste plaats
om alleen te zijn;
ook de menigten horen dat
en volgen hem te voet vanuit de steden.
14Als Jezus uitstapt,
ziet Hij vele menigten
en is Hij met hen begaan
en Hij geneest hun zieken.
15Als het avond wordt,
komen zijn leerlingen naar Hem toe
en zeggen2 :
De plaats is eenzaam
en de tijd is vestreken,
stuur de menigten weg
om naar de dorpen te gaan
en voedsel voor zichzelf te kopen.
16Maar Jezus spreekt:
Het is niet nodig dat ze weggaan,
geeft gij hun te eten.
17Zij zeggen3 tot Hem:
Wij hebben hier niets dan vijf broden en twee vissen.
18Hij zegt:
Brengt ze me hier.
19Hij geeft de menigten opdracht
om te gaan liggen in het gras,
neemt de vijf broden en de twee vissen;
opziende naar de hemel
zegent, breekt en geeft Hij de broden aan de leerlingen,
en de leerlingen aan de menigten.
20Allen eten en worden verzadigd,
ze nemen de overgebleven brokken op,
twaalf volle korven.
21De eters4 waren5 ongeveer vijfduizend mannen,
zonder vrouwen en kinderen.
Noten
1namelijk dat Johannes de Doper, zijn neef, is omgebracht
2particpium presens
3indicativus praesens
4etenden, participium praesens
5hier staat een imperfectum
Afdrukken | vertaling door Gerda | bij 7e van de zomer
Laatste wijziging 6 Nov 2020 13:15:26
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Mat. 14,13-21 [Evangelie] groen gras in de woestijn, Mat. 14,13-21 [Evangelie]

7e van de zomer - groen
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Mat. 14,13-21 [Evangelie]
Neh. 9,15-20 [OT]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 2 online; Bezoekers : vandaag: 606; Colofon