aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 2e v.d. herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
5e van de zomer, 20 juli 2014
Matteüs 13,24-43
Vertaling
=24 Een andere parabel legde hij hen voor en zei: het koninkrijk der hemelen lijkt op een mens die goed zaad zaait op zijn akker.
25 Maar wanneer de mensen slapen komt zijn vijand, zaait onkruid midden tussen het graan en gaat heen.
26Wanneer het graan opkomt en vrucht zet, verschijnt ook het onkruid!
27 Dan komen de slaven van die heer en zeggen tegen hem: Heer, u hebt toch goed zaad gezaaid in uw akker, waar komt dat onkruid dan vandaan?
28Hij zei tegen hen: Een vijandig mens heeft dat gedaan.
Dan zeggen zijn slaven tegen hem: wilt u dat wij het gaan verzamelen?
29 Maar hij zei: nee, want anders zouden jullie, terwijl je het onkruid verzamelt ook het graan uittrekken.
30Laat het beide opgroeien tot de oogst.
Wanneer de oogsttijd daar is zal ik tegen de oogsters zeggen: verzamelt eerst het onkruid en bindt het in bundels om het te verbranden. Maar brengt het graan bijeen in mijn schuur.


36Dan laat hij de scharen gaan en gaat naar huis.
De leerlingen kwamen bij hem en zeiden: Leg ons de parabel uit van het onkruid in de akker.
37Hij antwoordde en zei:
Die het goede zaad zaait  is de mensenzoon.
38De akker is de wereld.
Het goede zaad dat zijn de kinderen van het koninkrijk.
Het onkruid, dat zijn de kinderen van het kwaad.
39De vijand die het gezaaid heeft is de duivel.
De oogst is de voleinding van dit tijdsgewricht.
Engelen zijn de oogsters.
40Zoals het onkruid verzameld wordt en in vuur verbrandt,
zó zal het zijn bij de voleinding van dit tijdsgewricht.
41De mensenzoon zal zijn engelen uitzenden
en die zullen alle schandalen en hen die wetteloos handelen uit zijn koninkrijk verzamelen
42en zij werpen hen in de vurige oven.
Daar zal het geween zijn en het knarsen der tanden.
43Dan zullen de rechtvaardigen uitstralen als de zon
in het koninkrijk van hun vader.
Wie oren heeft hore!
Afdrukken | vertaling door jaap goorhuis | bij 5e van de zomer
Laatste wijziging 6 Oct 2017 11:41:33
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Mat. 13,24-30 [Evangelie] Andere gelijkenissen, Mat. 13,36-43 [Evangelie] , Mat. 13,24-43 [Evangelie] Gelijkenissen, Mat. 13,24-43 [Evangelie]

5e van de zomer - groen
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Mat. 13,24-43 [Evangelie]
WijsJS. 50,1-24 [OT-alt]
Jes. 40,12-25 [OT]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 1 online; Bezoekers : vandaag: 1915; Colofon