aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 2e Advent | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
4e van de zomer, 13 juli 2014
Matteüs 13,1-9
Inleiding
vruchtdragend of niet
Vertaling
1Op die dag ging Jezus het huis uit
en hij ging bij de zee zitten.
2Er stroomde bij hem een zo grote menigte samen
dat hij in een boot ging zitten;
de hele menigte stond op de oever.
3Hij sprak veel tot hen in gelijkenissen
zeggend:
Zie,  de zaaier ging uit om te zaaien;
4en terwijl hij zaaide,
viel een deel langs de weg
en de vogels kwamen
en aten het op.
5Een ander deel viel op de rotsbodem,
waar het niet veel aarde had,
en meteen kwam het op,
omdat de aarde er geen diepte had;
6toen de zon opkwam,
werd het verschroeid,
en omdat het geen wortel had,
verdorde het.
7Een ander deel viel tussen de distels,
de distels kwamen op
en verstikten het.  
8Een ander deel viel op de goede aarde
en gaf vrucht,
honderd-, zestig— of dertigvoudig.
9Wie oren heeft, die hore!
Afdrukken | vertaling door Machteld | bij 4e van de zomer
Laatste wijziging 6 Oct 2017 11:02:37
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Mat. 13,1-23 [Evangelie] Laat wie oren heeft horen !, Mat. 13,1-9 [Evangelie] de zaaier

4e van de zomer - groen
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Mat. 13,1-9 [Evangelie]
Mat. 13,18-23 [Evangelie]
Wijs. 2,12-24 [OT-alt]
Wijs. 3,1-9 [OT-alt]
Jes. 55,6-13 [OT]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 3 online; Bezoekers : vandaag: 1009; Colofon