aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 1e van de Herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
3e van de zomer, 6 juli 2014
Matteüs 11,25-30
Rust krijgen en juk dragen
Inleiding
De parallel van dit gedeelte met de wijsheid van Sirach 51:23 e.v. is opmerkelijk. Wellicht ook de omgekeerde volgorde van belofte (rust) en opdracht (opnemen van het juk)ten opzichte van Sirach en de sterke mate van zelfbepaling door Jezus (10 x ik en mij tegenover Sirach 4 x).
Vertaling
25Bij die gelegenheid reageerde Jezus en zei:
Lofprijzing breng ik U toe, Vader,
Heer van de hemel en de aarde,
omdat U deze dingen
voor wijzen en verstandigen hebt verborgen,
en dit aan kleinen en onmondigen1 hebt geopenbaard.
26Ja, Vader,
want zo is het geschied als welbehagen voor Uw ogen !
27Alle dingen zijn mij overgeleverd door mijn Vader,
en niemand erkent de Zoon, behalve de Vader,
noch erkent iemand de Vader behalve de Zoon
en wie de Zoon het wil openbaren.
28Kom tot mij2 ,
allen die zich afgemat hebben en beladen zijn
en ik zal jullie rust brengen.
29Neem mijn juk op je
en leer van mij,
dat ik zachtmoedig ben
en nederig van hart,
en jullie leven zal rust vinden.
30Want mijn juk is zacht,
en mijn last is licht.
Noten
1in het Grieks één woord: nèpios, vgl. Mat. 21:16, citaat Psalm 8
2 vgl. Sirach 51: 23— 30
Afdrukken | vertaling door leenderonde | bij 3e van de zomer
Laatste wijziging 6 Oct 2017 11:20:48
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Mat. 11,25-30 [Evangelie] Ik zal jullie rust geven, Mat. 11,16-30 [Evangelie] Vermaning en troost, Mat. 11,25-30 [Evangelie]

3e van de zomer - groen
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Mat. 11,25-30 [Evangelie]
Zach. 9,9-12 [OT]
Tob. 13,1-8 [OT-alt]

Deze site heeft 234 leden, waarvan 3 online; Bezoekers : vandaag: 224; Colofon