aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 2e v.d. herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
1e van de zomer, 22 juni 2014
Matteüs 10,16-33
Inleiding
Onbevreesde moed voor onderweg
Vertaling
16„... Ziedaar, ik zend jullie uit
als schapen temidden van wolven.
Word1 dus slim als de slangen2
en argeloos3 als de duiven.
17Maar pas op voor de mensen.
Want ze zullen je overgeven4 aan raadsvergaderingen
en je in hun synagogen geselen.
18En jullie zullen voor stadhouders en koningen worden geleid,
omwille van mij, tot een getuigenis voor hen en de volken5 .
19Maar wanneer ze je overgeven,
maak je dan geen zorgen hoe of wat je zult spreken,
want het zal je in dat uur gegeven worden wat je zult spreken;
20want niet jullie zijn het die spreken,
maar de geest van je vader is het die spreekt in6 jullie.

21Een broer zal een broer overgeven,
ten dode,
en een vader een kind,
en kinderen zullen opstaan tegen ouders
en hen doden7 .
22En jullie zullen gehaat zijn8 door allen vanwege mijn naam.
Maar wie volhoudt tot het einde,
die zal worden gered.
23Wanneer ze je vervolgen in deze stad,
vlucht dan naar de andere,
want amen, ik zeg je:
jullie zullen zeker niet aan het eind komen met de steden van Israel
voordat de mensenzoon gekomen is.

24Een leerling staat niet boven de leraar
noch een slaaf boven zijn heer.
25Het is voldoende voor de leerling dat hij wordt als zijn leraar
en de slaaf als zijn heer.
Als ze de heerser van het huis al Beelzebul noemen,
hoeveel te meer zijn huisgenoten!

26Vrees hen dus niet!9
Want niets is verhuld dat niet onthuld zal worden10 ,
en verborgen dat niet bekend gemaakt11 zal worden.
27Wat ik je zeg in het donker
zeg het in het licht,
en wat je hoort12 in je oor
verkondig dat op13 de daken!
28Vrees niet voor hen die wel het lichaam vermoorden14 ,
maar de ziel niet kunnen vermoorden;
vrees meer voor hem die zowel ziel als lichaam kan vernietigen in de Gehenna15 .
29Worden niet twee musjes voor een stuiver verkocht?16
en niet één van hen zal ter aarde17 vallen zonder18 jullie vader!
30Van jullie zijn zelfs de haren op je hoofd allemaal geteld!
31Vrees dus niet —
jullie verschillen19 van die vele musjes...
32Ieder die dus zal instemmen met mij20 voor de mensen,
met die zal ook ik instemmen voor mijn vader in de hemelen21 .
33Maar wie mij ontkent voor de mensen,
die zal ook ik ontkennen voor mijn vader in de hemelen.
Noten
1een uitdaging tot verandering!
2verwijzing naar Genesis 3, 1?
3lett. `onvermengd´; misschien met `onbedorven´ te vertalen
4dit woord klinkt herhaaldelijk, helaas onzichtbaar gemaakt in de NBV; is een typisch Mattheüs-woord, klinkt bij hem 31x
5waarom toch in de NBV dat archaïsche en neerbuigende woord `heidenen´?
6`door´? zo NB; NBV `in´
7NBV verzachtend `terechtstellen´
8niet `worden´ (NBV)
9dit `niet vrezen´ houdt de verzen 26-33 bijeen; is iets anders dan `bang zijn´ (NBV), meer `ontzag hebben´, misschien zou je het zo kunnen vertalen
10zo NB
11actief, als actie
12de NBV haalt de activiteit bij de hoorder weg door te vertalen met `wat jullie in het oor gefluisterd wordt´
13niet `van´ (NB en NBV
14misschien is het traditionele 'doden' beter verstaanbaar; het grondwoord is geijkt in Gen. 4, 8 en 25; het is een ander woord dan in vs. 21 hierboven en in de Tien Woorden LXX
15zo terecht NBV, want ons woord `hel´ is vreselijk uitvergroot en totaal losgeraakt van het dal van het gericht bij Jeruzalem
16de NBV parafraseert onnodig
17waar is de aarde in de NBV?
18laat alsjeblieft de wil van de vader weg, zoals de NBV helaas niet doet; zie hierover Klaas Spronk in `De bijbel vertaald´ (blz. 127) en Nico ter Linden in `Het luistert nauw´ (blz. 217v.))
19`meer waard´ (NBV) is kwantitatief ingevuld
20misschien is het traditionele 'mij belijden' beter verstaanbaar voor de mensen,hoewel 'instemmen' wel dichtbij het Griekse 'samen zeggen met' komt
21`hemel´ (NBV) klinkt aangepast aan onze voorstellingswereld
Afdrukken | vertaling door harrypals | bij 1e van de zomer
Laatste wijziging 16 Jun 2020 09:33:37
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Mat. 10,16-33 [Evangelie] , Mat. 10,24-33 [Luthers leesrooster] Zielzorg aan gezondenen..., Mat. 10,16-33 [Evangelie] Bemoediging van Jezus voor onderweg
Exegeses: Mat. 10,16-33 [Commentaar] Geen musje

1e van de zomer - groen
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Mat. 10,16-33 [Evangelie]
WijsJS. 35,1-22 [OT-alt]
Jer. 20,7-13 [OT]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 2 online; Bezoekers : vandaag: 846; Colofon