aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 3e v.d. herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
Trinitatis, 15 juni 2014
Matteüs 28,16-20
De laatste woorden in Galilea.
Inleiding
De opdracht aan de discipelen om wereldwijd de naam van Jezus te laten klinken.
Vertaling
16De elf leerlingen vertrokken naar Galilea,
naar de berg waar Jezus hen heen had gestuurd1 ;
17en toen ze hem zagen,
bewezen ze hem eer2 ,
sommigen twijfelden.
18Jezus kwam dichterbij en sprak tot hen:
“Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde.
19Ga en maak alle volken tot leerlingen3 ;
doop hen in de naam van de vader en de zoon en de heilige geest.
20En onderwijs hen alles te onderhouden wat ik jullie geboden heb
en zie, ik ben met jullie, alle dagen,
tot aan de voltooiing van de tijden4 .
Noten
1Er staat een aoristus van τασσω, opdragen, bestemmen/sturen, aanwijzen. De Willibrord (die Jezus hun had aangewezen) is dichter bij de grondbetekenis dan bijv. de NBG (genoemd).
2Het actieve werkwoord (aoristus indicatief) in deze zin, hier draait het dus om. De vertaling van προσκυνεω zou kunnen zijn: eerbewijzen, op de knie vallen voor. In Mat 2 staat in het verhaal van de wijzen hetzelfde werkwoord. In Mat 4, bij de verzoekingen, gebruikt de Boze hetzelfde werkwoord om Jezus op te dragen hem eer te brengen.
3gaan en dopen staan in dit vers in een participium, resp in aoristus en in presens; maak tot leerlingen is in een actieve vorm.
4Vaak is αιων (tijden) in dit vers vertaald als: wereld.
Afdrukken | vertaling door Kees Meijer | bij Trinitatis
Laatste wijziging 8 Oct 2017 12:20:27
NB: Conversie van Windows-1251 naar UTF-8.
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Mat. 28,16-20 [Evangelie] , Mat. 28,16-20 [Evangelie] , Mat. 28,16-20 [Evangelie] Ik met jullie...., Mat. 28,16-20 [Evangelie]

Trinitatis - groen
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Mat. 28,16-20 [Evangelie]
Ex. 34,4-9 [OT]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 1 online; Bezoekers : vandaag: 104; Colofon