aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 1e na Trinitatis | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
Pinksteren, 8 juni 2014
Johannes 14,23-29
Vertaling
23: Jezus antwoordde en zei tot hem [Judas, niet Iskariot]:
Wie mij liefheeft, zal mijn woord bewaren en mijn Vader zal hem liefhebben en tot hem zullen wij komen en wij zullen verblijf bij hem houden.
24: Die mij niet liefheeft, bewaart mijn woorden niet. Het woord dat jullie horen is niet van mij, maar van de Vader die mij zendt.
25 Deze dingen heb ik met jullie besproken toen ik bij jullie verbleef.
26 En de pleitbezorger, de heilige geest, die de Vader in mijn naam zendt, die zal jullie alles leren en jullie onder de aandacht brengen wat ik jullie heb gezegd.
27 Vrede laat ik jullie achter, mijn vrede geef ik jullie. Niet zoals de wereld geeft, geef ik jullie. Laat jullie harten niet in verwarring brengen en vreest niet.
28 Jullie hoorden wat ik zei. Ik ga weg en kom tot jullie. Als jullie me liefhadden, zou je verheugd zijn dat ik naar de Vader ga, want de Vader is meer dan ik.
29 Dit heb ik jullie gezegd voordat het gebeurde, opdat jullie geloven zullen wanneer het gebeurt.

Notities
23: Het is niet zeker waar het tweede `auton´ (hem) naar verwijst. Logischerwijs zou het antecedent opnieuw  `de mens die Jezus lief heeft´ moeten zijn, maar `auton´ zou  hier m.i. ook naar `de Vader´ kunnen verwijzen. In het eerste geval houden Jezus en de Vader verblijf bij de leerling. In het tweede geval zullen Jezus en zijn leerling verblijf houden bij de Vader (vgl Johannes 14 2,3). Wellicht wil de tekst dit in het midden laten en de suggestie van tweerichtingsverkeer tussen Hemelvaart en Pinksteren oproepen.
24: misschien wordt hier Judas (wel Iskariot) beoogd?
25: besproken (perfectum)
26: o parakletos (de pleitbezorger) wordt verder genoemd in Johannes 14.16, 26 en 16,7. De eerste keer aangeduid als `allon parakleton´, hetgeen betekent dat de Evangelist de term parakletos in eerste instantie kent als een titel voor Jezus zelf, (zie ook de eerste Johannesbrief 2,1.  (TWNT V, 798v.)
27: is vrede achterlaten en vrede geven hetzelfde of worden er twee verschillende handelingen mee bedoeld?
Met de vrede van de wereld kan de `pax romana´ bedoeld zijn.
In Joh. 14.1 wordt de zelfde uitdrukking gebruikt (me tarrasestho humon he kardia).
28 voor de opgang naar de Vader gebruikt het Evangelie verschillende werkwoorden.  vgl. Joh. 13,1.3 (metabaino/ hupago); 14,12 (poreuomai) ; 16,5.10.17 (hupago) ; 17,13 (ergomai) ; 20,17 (anabaino).
29 eerder wordt dit bij de voetwassing gezegd (Joh. 13.19).
Afdrukken | vertaling door fcderonde | bij Pinksteren
Laatste wijziging 6 Oct 2017 11:16:57
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Joh. 14,15-31 [Evangelie] de pleitbezorger, Joh. 14,23-29 [Evangelie] Onvoorwaardelijke gave tot leren, Joh. 14,23-29 [Evangelie] , Joh. 14,23-31 [Luthers leesrooster] , Joh. 14,15-31 [Evangelie] Laatste woorden, laatste vragen, Joh. 14,23-29 [Evangelie] , Joh. 14,23-29 [Evangelie]

Pinksteren - rood
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Joh. 14,23-29 [Evangelie]
Ez. 11,17-20 [OT]

Deze site heeft 233 leden, waarvan 2 online; Bezoekers : vandaag: 4; Colofon