aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 1e van de Herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
6e van Pasen, 25 mei 2014
1 Petrus 3,14-22
Vertaling
14Maar ook al moet u lijden omwille van de gerechtigheid:
zalig bent u!
Hebt geen vrees voor
waar zij u vrees mee aanjagen,
laat u evenmin in verwarring brengen.
15Heiligt de heer, de Christus in uw harten,
altijd tot verantwoording bereid jegens ieder
die een woord van u vraagt
over de hoop die in u is.
16Maar met zachtheid en vrees,
met een goed geweten,
opdat zij
die uw goede wandel in Christus smaden
beschaamd mogen staan vanwege hun laster.
17Want het is beter om,
mocht God dat willen,
te lijden terwijl men goed doet,
dan terwijl men kwaad doet.
18Immers, ook Christus heeft eenmaal vanwege zonden geleden,
als rechtvaardige voor onrechtvaardigen
om u tot God te brengen.
Hij, gedood in het vlees,
levend gemaakt in de geest.
19In de geest is hij ook aan de geesten in de kerker gaan preken,
20aan hen die eertijds onwillig waren,
toen in de dagen van Noach
de lankmoedigheid van God talmde,
terwijl de ark gereed gemaakt werd,
waarin enkele weinigen, namelijk acht zielen,
door het water heen werden gered.
21Nu redt u, als tegenbeeld daarvan, de doop.
Deze is niet een afleggen van het vuil van het vlees,
maar een bede van een goed geweten tot God,
op grond van de opstanding van Jezus Christus.
22Hij is aan de rechterhand van God,
opgestegen ten hemel
terwijl engelen en machten en krachten aan hem zijn onderworpen.
Afdrukken | vertaling door jaap goorhuis | bij 6e van Pasen
Laatste wijziging 11 Nov 2020 18:38:33
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: 1Petr. 3,8-17 [Epistel] zegen beerven , 1Petr. 3,18-22 [Epistel] , 1Petr. 3,8-18 [Epistel] , 1Petr. 3,18-22 [Epistel] , 1Petr. 3,13-22 [Epistel]

6e van Pasen - wit
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

1Petr. 3,14-22 [Epistel]
Jes. 41,17-20 [OT]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 2 online; Bezoekers : vandaag: 590; Colofon