aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 2e v.d. herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
4e van Pasen, 11 mei 2014
1 Petrus 2,11-25
Als wie vrij zijn....
Vertaling
11Geliefden, ik vermaan jullie
om je als gasten en vreemdelingen
te onthouden van zelfzuchtige1 begeerten,
die met het leven in strijd zijn.
12Houden jullie er dan
tussen de heidenen2
een stijl van leven op na,
die kwaliteit heeft,    
opdat, terwijl zij jullie
als kwaaddoeners belasteren,
zij vanwege de goede werken,
die zij aanschouwen,
God mogen verheerlijken,
ten dage van de schouw.

13Voeg je onder alle menselijke ordening,
omwille van de Heer.
14Dat geldt zowel de koning als de autoriteit,
zowel de stadhouder, als wie door hem gezonden zijn,
tot bestraffing van kwaaddoeners,
en tot hulde voor hen die het goede doen.
15Want zo is de wil van God:
door goed te doen
de onwetendheid van onverstandige mensen
tot zwijgen te brengen.
16Als wie vrij zijn,
echter niet om de vrijheid te hanteren
als dekmantel voor het kwaad,
maar als knechten van God.
17Toon respect naar allen,
heb de broederschap lief.
eerbiedig God,
respecteer de koning.

18Laten zij die aan een huis behoren
de eigenaars in alle  eerbied onderworpen zijn,
niet slechts de goeden en de milden,
maar ook de verkeerden3 .
19Want dit is genade,
als iemand  het verdraagt,
omwille van God en het geweten,
onschuldig lijden te ondergaan.
20Want hoezo zou iemand naam en faam hebben,
vanwege het volharden onder bestraffingen,
als hij gezondigd heeft?
Maar als iemand volhardt in het lijden
terwijl hij goed doet,
dat is genade bij God.
21Want hiertoe zijn jullie geroepen,
omdat ook Christus voor jullie heeft geleden,
en jullie een voorbeeld heeft nagelaten,
opdat jullie in zijn voetstappen zullen treden.
22Die geen zonde heeft gedaan,
noch bedrog in zijn mond gevonden is,
23die als hij gescholden werd, niet terug schold,
die als hij leed niet dreigde,
maar het overgaf aan wie rechtvaardig oordeelt.
24Hij die zelf onze zonden
met zijn lichaam op het hout heeft gebracht,
opdat wij, aan de zonden afgestorven,
voor de gerechtigheid zullen leven .
25Door wiens striemen, jullie zijn genezen.
Want jullie waren als schapen dwalende,
maar nu hebben jullie je omgekeerd
naar de herder en opziener van jullie leven.
Noten
1let. vleselijke
2goiem, volkeren
3let. krommen
Afdrukken | vertaling door leenderonde | bij 4e van Pasen
Laatste wijziging 11 Nov 2020 18:23:55
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: 1Petr. 2,19-25 [Epistel] , 1Petr. 2,19-25 [Epistel] , 1Petr. 2,13-25 [Epistel] , 1Petr. 2,11-25 [Epistel]

4e van Pasen - wit
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

1Petr. 2,11-25 [Epistel]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 1 online; Bezoekers : vandaag: 1238; Colofon