aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 3e van de Advent | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
Paasnacht, 19 april 2014
Psalmen 16,1-11
Inleiding
Vertaling: Joop Zuur
Vertaling
1Opschrift:1 van David

Bewaar mij, God
want bij u zoek ik mijn toevlucht.
2Ik zeg2 tot JHWH: mijn Heer zijt gij
mijn goed — niets gaat boven u.

3Met betrekking tot de heiligen die in het land zijn, zij zijn het
de heerlijken in wie al mijn behagen is.3

4Moge het lijden vermeerderd worden van wie zich een ander verwierven.
Ik pleng niet mee met hun plengoffers van bloed
en hun namen neem ik niet op mijn lippen.
5JHWH is mijn deel en mijn beker.
Gij hebt mijn lot in handen.
6Het mij afgemeten deel4 viel voor mij in liefelijke plaatsen.
Zeker, mijn erfdeel doet mij goed.

7Ik zegen JHWH die mij raad geeft.
zelfs in de nacht voeden mijn nieren5 mij op.
8Ik stel JHWH voortdurend tegenover mij
Is hij aan mijn rechterhand dan wankel ik nooit.
9Daarom is mijn hart verblijd, en jubel ik met ere6
ja, mijn vlees zal veilig wonen.
10Want gij geeft mijn ziel niet prijs aan het dodenrijk
gij geeft uw getrouwe de kuil7 niet te zien.
11Gij doet mij kennen het pad van het leven
verzadiging van vreugde is voor uw aangezicht
liefelijkheid is in uw rechterhand, voor altijd.8
Noten
1Een onvertaalbare technische term in psalmtitels
2Gekozen met veel andere vertalingen voor de in de MT genoemde variant die de eerste persoon enkelvoud aangeeft
3Mogelijk zijn heiligen en heerlijken sarcastisch bedoeld. En zijn het dus de valse goden die men zich heeft verworven.
4Lett. meetsnoeren vielen verg. psalm 18:4 en 105:11
5Hier in figuurlijke zin als de plaats van het gevoel, de emotie etc.
6 כְּבֹודִ֑י : gemoed? ziel? gekozen is voor: jubel ik met ere ; lett. jubelt mijn eer
7Van het open graf waar ik eerloos in neerdaal
8Met dank voor kritisch commentaar op de vertaling door Wout van der Spek en Willem Pel
Afdrukken | Vertaler onbekend | bij Paasnacht
Laatste wijziging 6 Oct 2017 11:14:40
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.

Paasnacht - wit
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Ps. 16,1-11 [OT-alt]
Mat. 28,1-10 [Evangelie]
Gen. 1,1-31 [OT]
Gen. 2,1-3 [OT]

Deze site heeft 247 leden, waarvan 0 online; Bezoekers : vandaag: 49; Colofon