aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 1e van de zomer | Leesrooster | M
Rubrieken
d Nieuws
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
laatste 20 wijzigingen
Deut. 24,17-22 Recht van wees en weduwe
Jes. 65,17-25 De hemel nieuw en de aarde nieuw
Gen. 18,20-33 afdingen over Sodom
1Sam. 1,1-20 Hanna en Peninna
De DM-Stichting
Verslagen
d Links
Onderzoek
Hoe kan ik ...
Ezechiël 33,7-11
7Jij nu, mensenkind,
om uit te kijken heb ik jou aangesteld over het huis Israël.
Hoor je uit mijn mond een woord
dan zul je hen namens mij waarschuwen.
8Wanneer ik tot de misdadiger zeg:
Misdadiger, je zult zeker sterven
maar jij spreekt niet om de misdadiger te waarschuwen voor zijn pad
dan zal die misdadiger om zijn ongerechtigheid sterven
maar jou zal ik voor [het vloeien van] zijn bloed verantwoordelijk stellen.
9Maar jij,
wanneer jij een misdadiger waarschuwt om van zijn pad om te keren
en hij keert niet om van zijn pad
dan zal hij om zijn ongerechtigheid sterven
maar heb jij je leven gered.
10Jij dan, mensenkind
zeg tot het huis Israël:
Aldus zeggen jullie:
Ja, onze opstandige daden en onze zonden drukken op ons
daardoor rotten wij weg
hoe dan zouden wij kunnen leven?
11Zeg tot hen:
Zowaar ik leef
— godsspraak van mijn heer JHWH
zou ik genoegen scheppen in de dood van de misdadiger?
Veeleer in het omkeren van een misdadiger van zijn pad
opdat hij leeft.
Keert om, keert om van jullie boze paden.
Waarom zouden jullie sterven, huis Israël?

Afdrukken | vertaling door mazbo | bij 12e van de zomer
Laatste wijziging 6 Oct 2017 11:14:41
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Ez. 33,7-11 , Ez. 33,7-11 , Ez. 33,1-20 , Ez. 33,7-11
Deze site heeft 254 leden, waarvan 2 online; Bezoekers: vandaag: 723; Colofon