aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 3e na Epifanie | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
5e van de 40 dagen, 6 april 2014
Zacharia 13,1-9
Inleiding
Vertaling: Joop Zuur
Vertaling
1Op die dag gebeurt: een bron is geopend
voor het huis van David en de inwoners van Jeruzalem
om de zonde en de onreinheid.

2En het gebeurt op die dag
— uitspraak van JHWH van de legermachten —
dat ik de namen van de godsbeelden zal uitroeien uit het land.
Er zal geen gedachtenis meer aan hen zijn.
Ook de profeten en de geest van zonde zal ik laten voorbijgaan uit het land.

3En het zal gebeuren
als iemand toch nog profeteert
dat zijn vader en moeder die hem hebben voortgebracht tot hem zullen zeggen:
jij mag niet leven,
want je hebt leugens gesproken in de naam van JHWH.
Doorsteken zullen hem zijn vader en zijn moeder, die hem hebben voortgebracht
vanwege dat profeteren van hem.

4En het zal gebeuren op die dag:
ze zullen zich schamen, de profeten
ieder om het visioen dat hij profeteerde
en ze kleden zich niet meer in een haren mantel om te liegen1 .
5Maar hij zegt:
geen profeet ben ik
een man die de  aarde bewerkt ben ik
want de aarde2 heeft mij daar voor bestemd vanaf mijn jeugd.
6Als iemand tegen hem zegt:
wat zijn die wonden tussen je armen?3
Dan zal hij zeggen: ik ben verwond geworden in het huis van wie mij liefhebben.

7Zwaard! Ontwaak tegen mijn herder
tegen de man die mijn metgezel is.
— Uitspraak van de Heer van de Heer van de legermachten. —
Sla de herder
dat de schapen verstrooid worden.
Mijn hand keert zich tegen de kleinen .

8En het gebeurt in heel het land
-uitspraak van de Heer-
daarin worden twee delen uitgeroeid, die vergaan
slechts een derde zal daarin overblijven.
9Dat derde doe ik in het vuur komen,
en ze louteren, zoals men zilver loutert
ik beproef ze, zoals men goud beproeft.
Dat, het zal mijn naam uitroepen
en ik, ik zal het antwoorden.
Ik zal zeggen: dat is mijn volk.
En dat zal zeggen: JHWH is mijn God.
Noten
1Of: huichelen, of: verraden (Chouraqui: félonie)
2Hier wordt tweemaal de stam אָדָם gebruikt; in navolging van Buber is getracht dat ook in de vertaling tot uitdrukking te laten komen.
3Hebreeuws: handen, vertaald wordt ook wel met: op je borst of op je rug
Afdrukken | Vertaler onbekend | bij 5e van de 40 dagen
Laatste wijziging 6 Oct 2017 10:55:43
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.

5e van de 40 dagen - paars
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Mat. 26,31-35 [Evangelie]
Ez. 37,1-14 [OT]
Zach. 13,1-9 [OT-alt]

Deze site heeft 247 leden, waarvan 2 online; Bezoekers : vandaag: 35; Colofon