aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | Septuagesima | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
Biddag, 12 maart 2014
Prediker 2,10-26
Inleiding
Vertaling: SHA
Vertaling
10Al wat mijn ogen vroegen
ontzegde ik hun niet
ik onthield mijn hart geen enkele vreugde.
Ja, mijn hart verheugde zich over al mijn gezwoeg
en dit was mijn deel van al mijn gezwoeg.
11Ik wendde mij naar al mijn werken die mijn handen verricht hadden
en naar het gezwoeg waarmee ik mij afgezwoegd had door te werken
maar zie: alles is vluchtigheid en najagen van wind:
er is geen winst onder de zon.
12Ik wendde mij om wijsheid
en verblinding en zotheid te bezien
want wat is de mens die na de koning komt?
Men1 heeft het reeds gedaan.
13Ik zag
dat de wijsheid het wint van de zotheid
zoals het licht het wint van de duisternis.
14De wijze heeft zijn ogen in zijn hoofd
en de dwaas wandelt in de duisternis
maar ik weet, ook ik,
dat één lot hen allen treft.
15Ik zei in mijn hart:
Zoals het lot de dwaas treft, treft het ook mij.
Waarom ben ik toch meer dan wijs geweest?
En ik sprak in mijn hart
dat ook dit vluchtigheid is.
16Want er is geen herinnering aan de wijze
evenmin aan de dwaas, voor eeuwig.
Omdat reeds in de komende dagen alles wordt vergeten
en hoe sterft de wijze met de dwaas!
17En ik haatte het leven
want kwaad bevond ik het werk
dat verricht wordt onder de zon
want alles is vluchtigheid en najagen van wind.
18En ik haatte al mijn gezwoeg
waarmee ik mij afzwoegde onder de zon
dat ik moet nalaten
aan de mens die na mij zal zijn
19en wie weet of hij wijs zal zijn of zot
maar hij zal heersen over al mijn gezwoeg
waarmee ik mij afzwoegde en waarbij ik wijs handelde onder de zon:
ook dit is vluchtigheid.
20En ik wendde mij om mijn hart te laten wanhopen
over  al het gezwoeg
waarmee ik mij afzwoegde onder de zon.
21Is er een mens
wiens gezwoeg gepaard gaat met wijsheid, kennis en voorspoed
maar aan een mens die zich niet daarmee afgezwoegd heeft
hij moet hem zijn deel geven
ook dit is vluchtigheid en een groot kwaad.
22Want wat blijft er voor de mens bij al zijn gezwoeg
en bij het streven van zijn hart
waarmee hij zwoegt onder de zon?
23Want al zijn dagen zijn vol smart en wrevel is zijn bezigheid;
ook bij nacht rust zijn hart niet:
ook dit, vluchtigheid is het.
24Er bestaat geen goed door toedoen van de mens die eet en drinkt
en zal hij zijn ziel het goede doen zien bij zijn gezwoeg?
Ook dit heb ik gezien
want dat is uit de hand van God.
25Want wie eet en wie raakt voldaan buiten hem2 om?
26Want aan een mens die goed is voor zijn aangezicht
geeft hij wijsheid en kennis en vreugde
en aan wie zondigt geeft hij een bezigheid
om binnen te halen en te verzamelen
om het te geven aan wie goed is voor het aangezicht van God:
ook dit is vluchtigheid en najagen van wind.
Noten
1De laatste regel van dit versis moeilijk te begrijpen. Het is niet helder waarop het woord asa (`maken/aanstellen´) betrekking heeft: de mens (die na de koning komt) of de koning zelf. Andere vertalingen zijn mogelijk: `Hij (of:men) heeft het reeds gedaan´ of `(…want wat is de mens die na de koning komt/) die hij (of: men) reeds  heeft aangesteld?´
2`buiten hem om´: Hebr. mimenni, `buiten M/mij om´. Met vertalingen uit de Oudheid lezen we hier mimennoe, `buiten hem om´, omdat dit in deze context beter past.
Afdrukken | Vertaler onbekend | bij Biddag
Laatste wijziging 8 Oct 2017 10:50:50
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Pr. 2,1-11 [OT] , Pr. 2,1-11 [OT] , Pr. 2,1-11 [OT] , Pr. 2,1-11 [OT] , Pr. 2,20-26 [OT] , Pr. 2,1-11 [OT]

Biddag - paars
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Mat. 6,19-23 [Evangelie]
Pr. 2,10-26 [OT]

Deze site heeft 233 leden, waarvan 1 online; Bezoekers : vandaag: 31; Colofon