aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 2e Advent | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
Goede Vrijdag, 18 april 2014
Psalmen 22,1-22
Vertaling
1Voor de zangmeester: op de wijs van `de hinde van de dageraad´, een psalm van David.

2Mijn God mijn God, waarom heeft u mij verlaten
ver van mijn bevrijding, ver van mijn noodkreten.
3`Mijn God´, roep ik bij dag en u antwoordt niet
(ik roep het) bij nacht en mij gewordt geen rust.

4En u — u bent heilig, u zetelt op de lofzangen van Israël.
5Op u hebben onze vaderen vertrouwd,
zij hebben vertrouwd en u hebt hen verlost.
6Tot u hebben zij geschreeuwd en zijn ontkomen
op u hebben zij vertrouwd en zijn niet beschaamd.

7En ik — ik ben een worm, geen mens
een schande voor de mensen, veracht door het volk.
8Allen die mij zien bespotten mij en schudden het hoofd.
Ze hebben een grote mond:
9Wentel het op JHWH
laat die hem verlossen.
Laat die hem redden
Hij mag hem immers graag!

10Ja, u bent mijn verzorger vanaf de buik
die mij in vertrouwen deed rusten aan de  borsten van mijn moeder.
11Op u ben ik geworpen van de baarmoeder af
vanaf mijn moeders buik bent u mijn God.
12Blijf niet ver van mij
want benauwing is nabij
en er is geen helper.

13Vele stieren omringen mij
buffels van Basan omsingelen mij.
14Zij sperren hun bek tegen mij open
een leeuw die brult en verscheurt.
15Ik voel mij als water uitgestort
mijn beenderen zijn ontwricht.
Mijn hart is als was
gesmolten in mijn binnenste.
16Mijn kracht is opgedroogd als een vergruisde scherf
mijn tong kleeft aan mijn gehemelte
in het stof des doods legt u mij.
17Want honden hebben mij omringd
een bende boosdoeners heeft mij uitgeschud.
Zij binden1 mijn handen en mijn voeten.
18Al mijn beenderen kan ik tellen
zij kijken toe en gluren naar mij.
19Zij verdelen mijn kleren
en over mijn gewaad werpen ze het lot.

20En u, JHWH, blijf niet ver
mijn sterkte, haast u mij ter hulp.
21Red mijn ziel van het zwaard
uit de macht van de hond mijn eenzame ik.
22Bevrijd mij uit de muil van de leeuw
en van de horens der woudossen.
U antwoordt mij.
Noten
1Ik lees הִקִּיפ֑וּנִי De tekst is onduidelijk. Letterlijk staat er Kearje, als een leeuw. De volgens Griekse versies mogelijk bedoelde stam נקף kan ook doorboren betekenen naast graven en (om)hakken.
Afdrukken | vertaling door Wout van der Spek | bij Goede Vrijdag
Laatste wijziging 23 Jan 2018 09:52:15
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.

Goede Vrijdag - zwart
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Mat. 27,45-54 [Evangelie]
Ex. 12,21-28 [OT]
Ps. 22,1-22 [OT-alt]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 3 online; Bezoekers : vandaag: 634; Colofon