aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 2e v.d. herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
3e van de zomer, 6 juli 2014
Zacharia 9,9-12
Vertaling
9Juich luid, dochter Sion
breek uit in jubelroep, dochter Jeruzalem:
Daar komt je koning naar je toe!
Rechtvaardig is hij en vol bevrijding
deemoedig, hij rijdt op een ezel
op een (hengst)veulen, een ezelinnenjong.
10Wegvagen zal ik de strijdwagens uit Efraïm
de paarden uit Jeruzalem.
Weggevaagd wordt de boog van de oorlog.
Hij proclameert vrede voor de naties
zijn heerschappij reikt van zee tot zee
van de rivier tot de einden der aarde.

11Ook jij: om het bloedverbond met jou
laat ik je gevangenen vrij gaan
uit de put waarin geen water is.
12— 'Keer terug naar de veste1
gevangenen van de hoop!' —
Ja, vandaag de dag meld ik je:
een dubbele maat laat ik jou toekomen.2
Noten
1Veste: bitsaron is hapax leg., maar vgl mibtsar, vaste, versterkte stad. In bitsaron kan men Tsi-on horen.
2De laatste regel is moeilijk, zie kritisch apparaat, versiones. [Chouraqui biedt bijv. een geheel andere vertaling].
Afdrukken | vertaling door kad | bij 3e van de zomer
Laatste wijziging 6 Oct 2017 11:14:41
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Zach. 9,9-12 [OT] , Zach. 9,9-12 [OT] , Zach. 9,9-12 [OT] , Zach. 9,9-12 [OT]
Exegeses: Zach. 9,9-13 [Commentaar]

3e van de zomer - groen
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Mat. 11,25-30 [Evangelie]
Zach. 9,9-12 [OT]
Tob. 13,1-8 [OT-alt]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 1 online; Bezoekers : vandaag: 1973; Colofon