aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 3e v.d. herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
2e van de zomer, 29 juni 2014
Jeremia 29,4-14
Vertaling
4Zo zegt JHWH van de machten, de God van Israël
tot heel de ballingschap
die ik uit Jeruzalem naar Babel in ballingschap heb gevoerd:
5Bouw huizen en woon [daarin]
plant tuinen en eet de vrucht daarvan;
6neem vrouwen en verwek zonen en dochters
neem voor jullie zonen vrouwen
en jullie dochters, geef die aan mannen
opdat zij zonen en dochters baren;
vermenigvuldig daar en verminder niet.
7Zoek de vrede voor de stad
waarheen ik jullie in ballingschap heb gevoerd
en bid ten gunste van haar tot JHWH
want in1 haar vrede zal er [ook] voor jullie vrede zijn.
8Want zo zegt JHWH van de machten, de God van Israël:
Laten jullie profeten, die in jullie midden zijn
jullie niet verleiden
en hoor niet naar jullie dromers2 , die je3 laat dromen
9want leugenachtig profeteren zij tot jullie in mijn naam:
ik heb hen niet gestuurd! — spreuk van JHWH.
10Want zo zegt JHWH:
Voorwaar, als voor Babel zeventig jaren vervuld zijn
dan zal ik jullie bezoeken
en mijn goede woord aan jullie gestand doen
door jullie te doen terugkeren naar deze plaats.
11Want ik weet de gedachten die ik over jullie koester
— spreuk van JHWH
gedachten van vrede en niet van kwaad
om jullie toekomst en hoop te geven!
12Dan zullen jullie mij aanroepen
en tot mij gaan bidden
en ik zal naar jullie horen;
13dan zullen jullie mij zoeken en vinden
voorwaar, jullie zullen naar mij vragen met heel jullie hart
14en ik zal me door jullie laten vinden— spreuk van JHWH
en ik zal een keer brengen in jullie lot
en jullie verzamelen uit alle naties en alle plaatsen
waarheen ik jullie verdreven had —  spreuk van JHWH
en ik doe jullie terugkeren naar de plaats
waarvandaan ik jullie in ballingschap had gevoerd.
Noten
1Of: door
2Andere vocalisatie, met behoud van consonanten, levert niet `dromen´ maar `dromers´ op; anders is het volgende `attem, nota accusativi, niet verklaarbaar. Zo o.a. Holladay en vele vertalingen.
3Noodgedwongen is voor een enkelvoud gekozen, om aan te geven dat de aangesprokenen onderwerp zijn, en de dromers `aan het dromen worden gezet´ — profetie op bestelling! Bij `jullie´ is dat niet duidelijk
Afdrukken | vertaling door joepdubbink | bij 2e van de zomer
Laatste wijziging 6 Oct 2017 11:16:57
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Jer. 29,4-14 [OT] , Jer. 29,1-14 [OT] De brief van Jeremia aan de ballingen in Babel, Jer. 29,1-14 [OT] , Jer. 29,1-14 [OT]

2e van de zomer - groen
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Mat. 10,34-42 [Evangelie]
WijsJS. 44,19-23 [OT-alt]
Jer. 29,4-14 [OT]
Mat. 10,34-42 [Evangelie]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 1 online; Bezoekers : vandaag: 2148; Colofon