aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 3e na Epifanie | Leesrooster | M
Rubrieken
d Nieuws
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
laatste 20 wijzigingen
Pr. 3,1-13 Tijden-lied
Mar. 1,21-28 een dag in Kafarnaüm
Joh. 2,1-11 De bruiloft op de derde dag
Jes. 60,1-6 Sta op, word verlicht
De DM-Stichting
Verslagen
d Links
Onderzoek
Hoe kan ik ...
Exodus 34,4-9
4Hij — Mozes — hakte twee stenen platen1 uit net zoals de eerste.
Mozes stond vroeg in de morgen op
en ging naar boven, de berg Sinaï op
zoals JHWH hem geboden had.
Hij nam de twee stenen platen in zijn hand.
5Toen daalde JHWH neer in de wolk
en ging daar bij hem staan.
Hij riep de naam JHWH uit.
6JHWH ging zijn aangezicht voorbij.
Hij riep:
JHWH, JHWH, barmhartige en genadige god
wiens toorn niet snel ontbrandt
van buitengewone solidariteit en trouw,2
7die solidair blijft met duizenden
die schuld en overtreding en zonde wegneemt,
maar [de dader] zeker niet ongestraft3 laat
[en] de kinderen en de kindskinderen op de schuld van de vaders onderzoekt4
tot het derde en het vierde geslacht.
8Mozes haastte zich zich ter aarde te buigen
en hij knielde.
9Hij zei:
Als ik toch genade heb gevonden in uw ogen, mijn heer
moge dan mijn heer in ons midden meegaan
want een halsstarrig volk is dit.
Vergeef onze schuld en onze zonde
zodat u ons als erfdeel kunt verwerven.
Noten
1Als je in de joodse boekhandel om een loeach vraagt, krijg je een agenda. Agenda, dingen die gedaan moeten worden. En wat staat er straks op Mozes´ loechot? Dingen die je moet doen!
2 NBV vertaalt chesed in vs. 6 met trouw, in vs. 7 met liefde (!).
3of: vrijspreekt.
4Voor discussie over de vertaling van dit vers zie G. Landman, `Het derde en vierde geslacht. De samenhang van exegese, liturgie en pastoraat´, in M. Barnard, G. Heitink en H. Leene, Letter en Feest: In gesprek met Niek Schuman over bijbel en liturgie. Zoetermeer: Uitgeverij Meinema 2004, 99-108; J. van Dorp, `Discussie over de vertaling van Exodus 20:5 in de NBV´, in Met andere woorden, kwartaalblad over bijbelvertalen  25/3 (2006), 49-56, en J. Mol, `Het huis van de vader — collectieve en individuele verantwoordelijkheid. Discussie over de vertaling van Exodus 20:5´, in Met andere woorden, kwartaalblad over bijbelvertalen 25/4 (2006), 51-55.
Afdrukken | vertaling door wimvroon | bij Trinitatis
Laatste wijziging 6 Oct 2017 11:16:57
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Ex. 34,4-9 , Ex. 34,4-9 , Ex. 34,1-10 , Ex. 34,4-9 , Ex. 34,4-9
Deze site heeft 242 leden, waarvan 2 online; Bezoekers: vandaag: 63; Colofon