aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 7e van Pasen | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
3e van de 40 dagen, 23 maart 2014
Psalmen 118,13-23
Inleiding
Vertaling: Thijs Booij
Vertaling
13Wel hebt je mij gestoten dat ik bijna viel,1
maar JHWH heeft mij geholpen;
14JHWH is mijn sterkte en kracht
en hij was mij tot heil.2
15Hoor de jubel en triomf
in de tenten der rechtvaardigen:
De rechterhand van JHWH oefent kracht,3
16de rechterhand van JHWH verhoogt,
de rechterhand van JHWH oefent kracht!
17Ik zal niet sterven, maar leven
en de werken4 van JHWH vertellen:
18JHWH heeft mij zeker getuchtigd,
maar gaf aan de dood mij niet prijs.

19Opent mij de poorten der gerechtigheid,
dan ga ik daardoor binnen en prijs JHWH

20Dit is de poort van JHWH:
rechtvaardigen mogen erdoor binnengaan.

21Ik wil jou prijzen, want jij hebt mij geantwoord
en bent mij tot heil geweest!
22De steen die de bouwers hadden afgekeurd,
die is tot hoekhoofd geworden;
23vanwege JHWH is dit beschikt,
het is voor ons een wonder.
Noten
1 De psalm is een liturgische tekst, bestemd voor het Loofhuttenfeest. Een blanco regel geeft hoofdzakelijk aan waar stemmenwisseling is verondersteld. Maar veel is hier onzeker.
2weergegeven met `heil´ (mijn gewone vertaling), in vs. 15 met `triomf´. Het woord kan `overwinning´ gaan betekenen (Ps. 20:6 e.a.) en heeft hier ook ongeveer die betekenis. Mijn vertaling is enigszins vrij en ik geef haar voor beter.
3Bij `kracht´ hoort (uit)oefenen´.
4Hier is vertaald met `werken´; maar `daden´ kan natuurlijk ook.
Afdrukken | Vertaler onbekend | bij 3e van de 40 dagen
Laatste wijziging 23 Jan 2018 10:07:53
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.

3e van de 40 dagen - paars
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Mat. 21,33-46 [Evangelie]
Ex. 17,1-7 [OT]
Ps. 118,13-23 [OT-alt]

Deze site heeft 247 leden, waarvan 0 online; Bezoekers : vandaag: 53; Colofon