aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 9e van de zomer | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
4e van de 40 dagen, 30 maart 2014
Psalmen 110,1-7
Inleiding
Vertaling: Thijs Booij
Vertaling
1Van David. Een psalm.

JHWH spreekt tot mijn heer aldus:
Ga zitten aan mijn rechterhand,
terwijl ik jouw vijanden maak
tot een voetbank voor je voeten.
2Jouw machtige scepter
strekt JHWH uit van Sion:
Heers te midden van je vijanden!
3Bij1 jou is adeldom2
op de dag van je sterkte:
Ik heb op het heilig gebergte3
uit de schoot van de dageraad
jou voortgebracht4 als gebieder.5
4JHWH heeft gezworen
en het berouwt hem niet:
Jij bent priester voor altijd
omwille van Melchisedek.
5De Heer, aan je rechterhand,
verplettert koningen op de dag van zijn toorn,
6houdt gericht onder de volken,
slaat lichamen aan stukken,6
verplettert de hoofden
op de wijde aarde.
7Onderweg drinkt hij uit de beek:
daarom heft hij het hoofd op.
Noten
1Hebreeuws letterlijk: „Uw volk (is) vrijwilligheid (of: vrijwillige gaven) / op de dag van uw sterkte. // In heilige luister / uit de schoot van de dageraad / voor u de dauw van uw jeugd.”
2Bij jou is adeldom — de weergave veronderstelt dat de consonanten van de eerste twee woorden van het vers moeten worden gelezen zoals de Septuaginta dat doet.
3op het heilig gebergte — evenals NBV
4jou voortgebracht — aldus de lezing van de consonantentekst in Septuaginta en Origenes´ Hexapla (transcriptie-kolom). De masoretische vocalisatie ligt niet voor de hand. Vergelijk Ps. 2:7.
5als gebieder — het masoretische is merkwaardig. De transcriptie in de Hexapla heeft één woord.
De troonsbestijging van de koning op de berg Sion is in de poëtische, of zelfs mythische voorstelling van de tekst (zoals ik die lees) zijn geboorte als zoon van God; vergelijk, ook voor vs. 1b-2, Ps. 2:6-9; 89:27-28. De koning, geboren „uit de schoot van de dageraad”, is bovendien een `zon´. Herhaaldelijk wordt in het oude Oosten een koning betiteld als bijvoorbeeld `mijn Zon´ of `Zon van de landen´.
6slaat... aan stukken — Hebreeuws: „vol (lichamen/lijken)” of, anders gevocaliseerd, „vult met” (niet: „hoopt op”).
Afdrukken | Vertaler onbekend | bij 4e van de 40 dagen
Laatste wijziging 23 Jan 2018 10:00:46
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.

4e van de 40 dagen - paars
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Mat. 22,41-46 [Evangelie]
1Sam. 16,1-13 [OT]
Ps. 110,1-7 [OT-alt]

Deze site heeft 249 leden, waarvan 1 online; Bezoekers : vandaag: 50; Colofon