aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 10e van de zomer | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
4e van de zomer, 13 juli 2014
Wijsheid 3,1-9
Inleiding
Vertaler: Panc Beentjes

Vertaling uit het Grieks op basis van de Willibrordeditie 1975, met de nodige correcties en verbeteringen in 2:12.20.22.23; 3:9.
Vertaling
1De zielen van de rechtvaardigen echter zijn in Gods hand
en geen foltering zal hen deren.
2In de ogen van de dwazen schenen zij dood te zijn
en hun heengaan werd als een onheil beschouwd
3hun verdwijnen uit ons midden als een vernietiging.
Zij zijn echter in vrede.
4Ook al worden zij naar de mening van de mensen gestraft
zij zijn vervuld van één hoop, de onsterfelijkheid;
5na een korte tuchtiging zullen zij een grote weldaad ontvangen
omdat God hen op de proef heeft gesteld
en bevonden heeft, dat zij hem waardig zijn.
6Als goud in de smeltkroes heeft hij hen gekeurd;
als een brandoffer heeft hij hen aanvaard.
7Wanneer dan de tijd van hun oordeel komt, zullen zij ontbranden
en als vlammen door een stoppelveld jagen.
8Zij zullen rechtspreken over de naties en heersen over de volkeren
en de Heer zal hun koning zijn, in eeuwigheid.
9Zij die op hem vertrouwen zullen de waarheid verstaan
en zij die trouw zijn zullen in liefde bij hem verblijven
want genade en barmhartigheid vallen zijn heiligen ten deel
en redding zijn uitverkorenen.12
Noten
1 In alle edities van de Willibrordvertaling (1975, 1978, 1995) zijn de laatste twee regels van 3:9 in het ongerede geraakt, doordat een gedeelte ervan niet wordt weergegeven.
2Literatuur:
Panc Beentjes, Wijsheid van Salomo (Belichting van het Bijbelboek), Boxtel/ Brugge 1987 (herdruk: Jongbloed Heerenveen), 17-33.
Erik Eynikel, `Wijsheid van Salomo´, in: Jan Fokkelman & Wim Weren (red.), De Bijbel literair. Opbouw en gedachtegang van de bijbelse geschriften en hun onderlinge relaties, Zoetermeer/Kapellen 2003, 463-474
Afdrukken | Vertaler onbekend | bij 4e van de zomer
Laatste wijziging 6 Oct 2017 11:16:57
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.

4e van de zomer - groen
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Mat. 13,1-9 [Evangelie]
Mat. 13,18-23 [Evangelie]
Wijs. 2,12-24 [OT-alt]
Wijs. 3,1-9 [OT-alt]
Jes. 55,6-13 [OT]

Deze site heeft 249 leden, waarvan 0 online; Bezoekers : vandaag: 52; Colofon