aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 8e van de zomer | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
4e van de zomer, 13 juli 2014
Wijsheid 2,12-24
Inleiding
Vertaler: Panc Beentjes

Vertaling uit het Grieks op basis van de Willibrordeditie 1975, met de nodige correcties en verbeteringen in 2:12.20.22.23; 3:9.
Vertaling
12Laten wij de rechtvaardige belagen, want hij is ons tot last
en hij verzet zich tegen wat wij doen.
Hij verwijt ons overtredingen van de wet
en hij beschuldigt ons ervan dat wij afwijken van wat wij geleerd hebben.
13Hij beroemt er zich op God te kennen
en noemt zich een dienaar van de Heer.
14Hij is een aanklacht tegen onze opvattingen geworden;
het valt ons al zwaar hem te zien
15want zijn levenswijze is niet die van de anderen
en zijn gedragingen zijn zonderling.
16Hij ziet ons aan voor valse broeders
en mijdt onze wegen alsof ze onrein waren.
Het einde van de rechtvaardigen prijst hij zalig
en hij pocht dat God zijn vader is.
17Wij willen wel eens zien of zijn woorden waar zijn
en ons ervan vergewissen wat er bij zijn heengaan gebeurt.
18Want als de rechtvaardige een zoon van God is, dan zal die het voor hem opnemen
en hem redden uit de hand van zijn tegenstanders.
19Laten wij hem maar eens op de proef stellen met niets ontziende folteringen,
om zijn zachtmoedigheid te leren kennen
en zijn geduld te toetsen.
20Laten wij hem veroordelen tot een smadelijke dood:
er wordt, volgens zijn woorden, toch over hem gewaakt.1

21Zo redeneren zij, maar zij vergissen zich,
want hun boosheid maakt hen blind.
22Zij hebben geen kennis van Gods geheimen
zij verwachten niet dat de vroomheid beloond wordt
en zij geloven niet dat op een onberispelijk leven een bekroning volgt.
23God heeft immers de mens geschapen in onvergankelijkheid
en Hij heeft hem gemaakt tot een beeld van zijn eigen eeuwigheid,
24maar door de afgunst van de duivel is de dood in de wereld gekomen
en hij wordt ondergaan door diens aanhangers.2
Noten
1 Hier eindigt een lange passage die in 2:1 is begonnen en die door de auteur in de mond van de goddelozen wordt gelegd.
2 `diens aanhangers´ (2:24) grijpt terug op 1:16, waar in het Grieks precies dezelfde woorden worden gebruikt. In Bijbelvertalingen wordt deze inclusio zelden of nooit concordant weergegeven.
Afdrukken | Vertaler onbekend | bij 4e van de zomer
Laatste wijziging 6 Oct 2017 11:16:57
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.

4e van de zomer - groen
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Mat. 13,1-9 [Evangelie]
Mat. 13,18-23 [Evangelie]
Wijs. 2,12-24 [OT-alt]
Wijs. 3,1-9 [OT-alt]
Jes. 55,6-13 [OT]

Deze site heeft 246 leden, waarvan 1 online; Bezoekers : vandaag: 48; Colofon