aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | Trinitatis | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
2e zondag van de 40 dagen, 4 maart 2007
Lucas 9,28-36
Mozes en Elia bij Jezus
Inleiding
De verheerlijking op de berg

Vertaling van Adriaan Soeting
Vertaling
28Het geschiedde ongeveer acht dagen na deze woorden,
dat hij Petrus, Johannes en Jakobus meenam
toen hij de berg besteeg om te aanbidden.
En het geschiedde toen hij bad
dat het uiterlijk van zijn gezicht veranderde
en zijn kleding werd stralend wit.
30En zie, twee mannen spraken met hem,
het waren Mozes en Elia.
31En zij die in heerlijkheid verschenen waren,
spraken over zijn Uittocht1
die hij in Jeruzalem zou vervullen.
32Petrus en die met hem waren
werden door slaap overmand,
maar toen zij volledig wakker waren
zagen zij zijn heerlijkheid
en de twee mannen die bij hem stonden.
33En het geschiedde, dat,
toen zij van hem scheidden,
Petrus tot Jezus zei:
Meester! Het is goed dat wij hier zijn.
Laten wij drie tenten maken,
één voor U, één voor Mozes en één voor Elia.
Maar hij wist niet wat hij zei.
34Toen hij dat zei, kwam een wolk,
die hen overschaduwde.
Zij waren bevreesd toen zij daarin gingen.
35En er klonk een stem uit de wolk:
Dit is mijn Zoon, de uitverkoren!
Hoort naar hem!
36En toen de stem geklonken had
bevond Jezus zich alleen.
En zij zwegen,
en berichtten in die dagen niemand iets
van wat zij hadden gezien.
Noten
1Gr. ‘Exodus’
Afdrukken | Vertaler onbekend | bij 2e zondag van de 40 dagen
Laatste wijziging 5 Nov 2020 13:41:06
Reacties:
wiersma: verheerlijking op de berg [2007-02-14 10:58:45]
zowel de wolk als de stem "geschieden" en het hele verhaal wordt ingesloten door "geschieden": ... na deze woorden...  en ... de volgende dag...
is er een mogelijkheid om dat te laten doorklinken?

Andere vertalingen: Luc. 9,28-36 [Evangelie] , Luc. 9,28-36 [Evangelie] Verheerlijking op de berg
Exegeses: Luc. 9,28-36 [Commentaar] Waarover spraken zij, die drie...

2e zondag van de 40 dagen - paars

De verheerlijking op de berg Tabor

Overige teksten:

Luc. 9,28-36 [Evangelie]

Deze site heeft 233 leden, waarvan 0 online; Bezoekers : vandaag: 482; Colofon