aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 2e van de Advent | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
Hemelvaart, 29 mei 2014
Daniël 7,13-14
Inleiding
Vertaling: Dirk Bakker
Vertaling
13Ik aanschouwde in mijn nachtvisioen:
Kijk, met de wolken van de hemel
ging iemand als een mens.1
Hij kwam naar de oude van dagen
en men bracht hem tegenover hem.
14Hem werd heerschappij, eer en koningschap gegeven
en alle volkeren, naties en talen dienden hem.
Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij, die niet zal vergaan
en zijn koningschap2 zal niet worden ontbonden.
Noten
1Letterlijk: mensenzoon. `Zoon´ wordt in de Semitische talen vaak in overdrachtelijke zin gebruikt om een (mede)lidmaatschap van een groep aan te geven, niet alleen letterlijk zoonschap: `zoon van Israël´ = Israëliër, `zoon van de weg´= medereiziger; etc. Hier dus niet zozeer `zoon van een mens´, maar veeleer `lid van de menselijke soort´, `human being.´
2of: koninkrijk.
Afdrukken | Vertaler onbekend | bij Hemelvaart
Laatste wijziging 6 Oct 2017 11:16:57
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Dan. 7,13-14 [OT] , Dan. 7,13-14 [OT] , Dan. 7,1-14 [OT-alt] , Dan. 7,1-14 [OT]
Exegeses: Dan. 7,9-14 [Commentaar] de Mensenzoon

Hemelvaart - wit
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

1Petr. 5,1-11 [Epistel]
Dan. 7,9-10 [OT]
Dan. 7,13-14 [OT]

Deze site heeft 247 leden, waarvan 0 online; Bezoekers : vandaag: 50; Colofon