aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | Trinitatis | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
Hemelvaart, 29 mei 2014
Daniël 7,9-10
Inleiding
Vertaling: Dirk Bakker
Vertaling
9 Ik keek toe
hoe zetels werden opgericht
en een oude van dagen1 ging zitten
zijn kleren wit als sneeuw
zijn hoofdhaar als schapenwol.
Zijn zetel bestond uit vuurvonken;
de wielen ervan uit laaiend vuur.
10Een rivier van vuur vloeide
en stroomde voor hem uit.
Duizend duizendtallen dienden2 hem;
tienduizend tienduizendtallen stonden3 tegenover hem.
Het gerechtshof nam plaats
en boeken werden geopend.4Noten
1 Zo staat het er letterlijk.
2Het werkwoord staat in het imperfectum, dat veelal met de tegenwoordige of toekomende tijd correspondeert, maar ook voor continuering van de reeds ingezette tijd kan fungeren: zie Rosenthal §178. Men kan hier dus vertalen in verleden, tegenwoordige of toekomende tijd.
3zie hiervoor
4zie voor een vertaling van vers 1 t/m 14 de alternatieve lezing bij 17-4-2014
Afdrukken | Vertaler onbekend | bij Hemelvaart
Laatste wijziging 6 Oct 2017 10:54:36
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Dan. 7,9-10 [OT] , Dan. 7,9-10 [OT] , Dan. 7,1-14 [OT-alt] , Dan. 7,1-14 [OT] , Dan. 7,9-14 [OT]
Exegeses: Dan. 7,9-14 [Commentaar] de Mensenzoon

Hemelvaart - wit
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

1Petr. 5,1-11 [Epistel]
Dan. 7,9-10 [OT]
Dan. 7,13-14 [OT]

Deze site heeft 233 leden, waarvan 0 online; Bezoekers : vandaag: 496; Colofon