aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 2e Advent | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
Witte Donderdag, 17 april 2014
Exodus 12,15-20
Vertaling
1JHWH zei tegen Mozes en tegen Aäron in het land Egypte1 :

15Zeven dagen zul je matses eten;
direct op de eerste dag moet je de zuurdesem wegdoen uit je huizen,
want al wie iets gezuurds eet
— van de eerste dag tot de zevende dag —
die persoon moet worden uitgeroeid uit Israël.
16Op de eerste dag moet er tot heiliging worden opgeroepen
én op de zevende moet er tot heiliging worden opgeroepen bij jullie:
er zal daarop in het geheel geen arbeid verricht worden.
Slechts wat er door ieder gegeten wordt
dat alleen mag bij jullie klaargemaakt worden.
17Onderhoud de [viering der] matses,
want precies op die dag
heb ik jullie legerscharen laten uittrekken uit het land Egypte.
Onderhoud die dag, al jullie generaties door, als een inzetting voor altijd.
18In de aanvangsmaand,
op de veertiende dag van de maand,
in de avond
zul je matses eten
tot de eenentwintigste dag van de maand
in de avond.
19Zeven dagen lang
mag er geen zuurdesem te vinden zijn in jullie huizen,
want al wie iets gezuurds eet
die persoon moet worden uitgeroeid uit de gemeente van Israël
of hij nu een vreemdeling of een ingeborene van het land is.
20Al wat gezuurd is zullen jullie niet eten,
in al jullie nederzettingen moet je matses eten.
Noten
1`nog in Egypte´; één van de vele merkwaardigheden in de NBV in deze pericoop.
Afdrukken | vertaling door kad | bij Witte Donderdag
Laatste wijziging 6 Oct 2017 11:16:57
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Ex. 12,1-20 [OT] , Ex. 12,1-20 [OT] , Ex. 12,1-20 [OT] , Ex. 12,15-20 [OT] , Ex. 12,1-20 [OT] , Ex. 12,15-20 [OT] , Ex. 12,1-20 [OT] , Ex. 12,1-20 [OT] , Ex. 12,1-20 [OT] , Ex. 12,15-20 [OT] , Ex. 12,1-28 [OT-alt] , Ex. 12,15-20 [OT]
Exegeses: Ex. 12,15-20 [Commentaar] Bevrijdingsliturgie, Ex. 12,1-28 [Commentaar] , Ex. 12,1-51 [OT] Blijf af van onze tradities! Weet je dan nog welke?

Witte Donderdag - wit
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Mat. 26,57-68 [Evangelie]
Ex. 12,15-20 [OT]
Dan. 7,1-14 [OT-alt]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 1 online; Bezoekers : vandaag: 356; Colofon