aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | Septuagesima | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
Aswoensdag, 21 februari 2007
Matteüs 6,16-21
Vasten
Vertaling
16Wanneer jullie vasten,
zet dan geen treurig gezicht,
zoals de huichelaars doen,
want zij geven zich een treurig aanzien
om aan de mensen te laten zien dat zij vasten.
Ik verzeker jullie:
zij hebben hun loon al ontvangen.
17Maar als jij vast
moet je je haar verzorgen
en je gezicht wassen,
18opdat je niet aan de mensen laat zien dat je vast,
maar aan de Vader die in het verborgene is.
En je Vader die in het verborgene ziet
zal jou vergelden.

19Verzamel voor jezelf geen schatten op aarde
waar de mot en vraat ze bederven,
waar dieven inbreken en stelen.
20Verzamel voor jullie schatten in de hemel,
waar mot noch vraat ze bederft
en waar dieven inbreken noch stelen.
21Want waar uw schat is, daar zal uw hart zijn.
Afdrukken | vertaling door Soeting | bij Aswoensdag
Laatste wijziging 25 Feb 2019 11:14:58
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Mat. 6,19-23 [Evangelie] , Mat. 6,16-21 [Evangelie] , Mat. 6,16-21 [Evangelie] de schat van je hart, Mat. 6,16-21 [Evangelie] , Mat. 6,1-21 [Evangelie] , Mat. 6,16-21 [Luthers leesrooster] , Mat. 6,19-23 [Evangelie] , Mat. 6,16-21 [Evangelie] , Mat. 6,1-21 [Evangelie]

Aswoensdag - paars
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Mat. 6,1-6 [Evangelie]
Mat. 6,16-21 [Evangelie]

Deze site heeft 233 leden, waarvan 1 online; Bezoekers : vandaag: 274; Colofon