aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 1e van de Herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
Paasnacht, 19 april 2014
Matteüs 28,1-10
Inleiding
Alles wordt anders: er 'geschiedt' iets
Vertaling
1Laat op de sabbat,
bij het aanlichten van de eerste (dag) van de shabbatsweek1 ,
kwamen Maria van Magdala en de andere Maria
om de begraafplaats te bekijken.
2En zie2 ,
er geschiedde3 een grote beving,
want een engel van de Eeuwige was afgedaald uit de hemel
en dichterbij gekomen,
hij rolde de steen weg4
en ging er bovenop zitten.
3Zijn aanblik was als een bliksem
en zijn kleding wit als sneeuw.
4Uit vrees5 voor hem beefden de bewakers
en ze werden als doden6 ...
5De engel reageerde zo7 ,
hij zei tegen de vrouwen:
Vrees niet, jullie8 ,
want9 ik weet
dat jullie Jezus, de gekruisigde, zoeken.
6Hij is niet hier,
want hij is opgewekt10 ,
zoals hij gezegd heeft.
Kom hierheen,
zie de plaats waar hij gelegen heeft.
7En ga nu snel zijn leerlingen zeggen
dat hij is opgewekt11 , weg bij de doden12 !
En zie13 , hij gaat jullie voor naar Galilea,
daar zul je hem zien.
Zie, dit had ik jullie te zeggen!14
8Ze gingen snel weg van het graf,
met vrees en grote vreugde15 ,
ze renden weg
om het aan zijn leerlingen te berichten.
9En zie, Jezus kwam hun tegemoet,
en hij zegt:
Met vreugde gegroet!16
Ze kwamen op hem toe,
ze grepen zijn voeten vast
en bogen zich voor hem neer.
10Dan zegt Jezus tegen hen:
Vrees niet.
Ga mijn broeders berichten
dat ze naar Galilea gaan,
en dáár zullen ze mij zien.
Noten
1het is vast niet voor niets dat Mattheüs hier 2 x het woord `shabbat´ gebruikt
2waar haalt de NBV `Plotseling´ vandaan?
3dat woord is hier toch wel van belang, om het bijzondere `hemelse´ karakter van het gebeuren aan te duiden
4dit is het eerste hoofdwerkwoord na `geschiedde´, veroorzaakt dit de beving?
5is `angst´ (NBV) hetzelfde als `vrees´?
6is iets anders dan `als dood´ (NBV)
7`richtte zich´ (NBV) is ambtenarentaal
8met nadruk
9weggelaten in NBV
10waarom verandert de NBV dit in `opgestaan´? `opgewekt´ duidt op Gods handelen
11de NBV heeft weer ten onrechte `opgestaan´
12niet `uit de dood´, het gaat erom dat Jezus niet thuishoort bij de doden
13de NBV parafraseert `dit moeten jullie weten´
14zo NB en NBV
15met de vertaling `ontzet en opgetogen´ haalt de NBV de verwijzingen binnen het verhaal weg
16zo NB; de NBV vlak `groette hen´; het woord vreugde moet hier toch wel klinken
Afdrukken | vertaling door harrypals | bij Paasnacht
Laatste wijziging 30 Oct 2020 13:01:18
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Mat. 28,1-10 [Evangelie] , Mat. 28,1-10 [Evangelie] , Mat. 28,1-10 [Evangelie] , Mat. 28,1-10 [Evangelie]

Paasnacht - wit
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Ps. 16,1-11 [OT-alt]
Mat. 28,1-10 [Evangelie]
Gen. 1,1-31 [OT]
Gen. 2,1-3 [OT]

Deze site heeft 234 leden, waarvan 3 online; Bezoekers : vandaag: 225; Colofon