aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 3e van de zomer | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
5e van de 40 dagen, 6 april 2014
Matteüs 26,31-35
Inleiding
een schandaal
Vertaling
31Dan zegt Jezus tegen hen:
Allen zullen jullie aanstoot1 aan mij nemen deze nacht,
want er is geschreven:
ik zal de herder slaan
en de schapen van de kudden zullen verstrooid raken2   
32maar nadat ik ben opgewekt3
zal ik jullie voorgaan naar Galilea
33Maar Petrus antwoordde en zei:
Wanneer allen aanstoot aan je nemen,
ik zal nooit aanstoot aan je nemen.
34Jezus zei hem:
Amen ik zeg je dat je deze nacht,
voordat de haan zal kraaien,
mij driemaal zult loochenen.
35Petrus zegt hem:
Ook al moet ik met je sterven, —
je loochenen — nooit
Op deze manier spraken ook alle leerlingen.
Noten
1strik spannen, hinderen, aanstoot nemen
2Zach.3:7
3egeiroo — (op)wekken, herstellen, herrijzen, doen opstaan
Afdrukken | vertaling door wiersma | bij 5e van de 40 dagen
Laatste wijziging 6 Oct 2017 11:14:40
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Mat. 26,1-75 [Evangelie] , Mat. 26,30-46 [Evangelie]

5e van de 40 dagen - paars
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Mat. 26,31-35 [Evangelie]
Ez. 37,1-14 [OT]
Zach. 13,1-9 [OT-alt]

Deze site heeft 249 leden, waarvan 1 online; Bezoekers : vandaag: 81; Colofon